Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för socialvetenskaper (Vasa): urvalsprov

Utbildningslinjen för socialvetenskaper (Vasa): urvalsprov

Ändringar i antagningskriterierna på grund av coronavirussituationen

Det har skett förändringar i antagningskriterierna, både vad gäller antagningen på basis av studentexamen och antagningen på basis av urvalsprov. De ursprungliga antagningskriterierna kommer att finnas kvar på dessa sidor för påseende.
Ändringarna publiceras senast 30.4.2020: Förändrade kriterier i antagningen 2020.

[Uppdaterat 29.4.2020]

 

Till utbildningslinjen för socialvetenskaper (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av urvalsprov, om du inte har en examen som berättigar till betygspoäng eller om dina poäng inte räcker till för direktantagning via betygspoäng.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Utbildningslinjen för socialvetenskaper (Vasa), politices kandidat och politices magister (3+2 år).

Antalet platser är 8.

Urvalsprovet

Utbildningslinjen för socialvetenskaper (Vasa) har ett skriftligt urvalsprov för dig som inte har antagits direkt på basis av ditt studentexamensbetyg.

Utbildningslinjen för socialvetenskaper (Vasa) deltar i Åbo Akademis gemensamma urvalsprov.

Urvalsprovet ordnas måndagen den 1.6.2020. Resultatet rangordnas i fallande ordning.

Urvalsprovet består av en gemensam A-del och en utbildningsspecifik B-del för vissa utbildningar. Sökande till utbildningslinjen för socialvetenskaper avlägger endast A-delen. Urvalsprovet skrivs på svenska. Inga hjälpmedel får användas om det inte särskilt anges. De sökande bör uppvisa identitetsbevis vid urvalsprovet.

Mera information om urvalsprovet publiceras senare.

Uppdaterad 29.4.2020