Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogrammet i socialvetenskaper: urvalsprov

Utbildningsprogrammet i socialvetenskaper: urvalsprov

Allmän behörighet för högskolestudier

Alla som har högskolebehörighet kan söka via gemensam ansökan. Du är behörig att söka om du har avlagt någon av följande examina:

 • finländsk studentexamen
 • International Baccalaureate-examen (IB)
 • European Baccalaureate-examen (EB)
 • Reifeprüfung-examen (RP)
 • Deutsche Internationale Abitur-examen (DIA)
 • en yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen
 • utländsk utbildning, som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier

Språklig behörighet

Undervisningen sker som regel på svenska och för studier vid Åbo Akademi krävs därför en viss språklig behörighet i svenska.

Du kan intyga din språkliga behörighet i svenska (d.v.s. dina kunskaper i svenska) på följande sätt:

 • Studentexamen
 • EB-, IB- eller RP-/DIA-examen
 • Skolutbildningsspråk
 • Åbo Akademi och Hankens gemensamma språkprov i svenska
 • Högskolestudier
 • Språkexamen eller intyg

Mera information om språklig behörighet hittar du på våra webbsidor om Språkkrav i svenska.

Beskrivning av antagningsgrunder

Till utbildningsprogrammet i socialvetenskaper (Vasa) har du möjlighet att bli antagen i gemensam ansökan via:

 • betygsantagningpå basis av finländsk studentexamen (eller IB-, EB-, RP-/DIA-examen eller
 • urvalsprovsantagning, på basis av ett skriftligt urvalsprov
Antagningssätt Antal nybörjarplatser
Betygsantagning 12
Urvalsprovsantagning 8
TOTALT 20

 

Till utbildningsprogrammet i socialvetenskaper (Vasa) är 12 platser reserverade för förstagångssökande.

Urvalsprovsantagning

Till utbildningsprogrammet i socialvetenskaper (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av urvalsprov, om du inte har en examen som berättigar till betygspoäng, om du inte uppfyller tröskelvillkoret, eller om dina poäng inte räcker till för direktantagning via betygspoäng.

Urvalsprovet till utbildningsprogrammet i socialvetenskaper (Vasa)

Utbildningsprogrammet i socialvetenskaper (Vasa) deltar i Åbo Akademis gemensamma urvalsprov.

Urvalsprovet ordnas måndagen den 5.6.2023 kl. 10-12 på flera orter i Svenskfinland.

Urvalsprovet är ett elektroniskt prov som du utför på din egen bärbara dator. Urvalsprovet är två timmar långt, består av flervalsfrågor (på svenska) orch kräver inga förberedelser, d.v.s. du behöver inte läsa någon urvalslitteratur på förhand.

Här kan du läsa om detaljerna kring Åbo Akademis gemensamma urvalsprov.

Anvisningar för individuella arrangemang

Sökande har i samband med urvalsprov rätt att anhålla om individuella arrangemang. För mer information om hur du anhåller samt närmare specifikationer för din anhållan, se information på sidan Sökande med funktionsvariatoner.

Bilagor

Betyg och intyg

Allmän behörighet

Om du avlagt hela din studentexamen i Finland år 1990 eller senare behöver du inte ladda upp betygskopior i samband med ansökan. Åbo Akademi får automatiskt uppgifter om studentexamina avlagda i Finland fr.o.m. år 1990 framåt.

I följande fall behöver du lämna in bilagor:

 • Kopia på studentexamensbetyg om examen är avlagd före 1990
 • Kopia på annat betyg som ger behörighet att söka till Åbo akademi (t.ex. yrkesinstitutexamen om examen är avlagd före år 2018 eller utländsk utbildning som ger behörighet för högskolestudier)

Om ditt betyg inte är finska, svenska eller engelska bör du lämna in en officiell översättning till någon av nämnda språk.

Språkkrav

Om du uppfyller språkkravet genom avlagd studentexamen i Finland eller godkänt resultat i Åbo Akademis och Hankens gemensamma språkprov i svenska behöver du inte ladda upp intyg över språklig behörighet.

I annat fall ska du lämna in någon av följande:

 • Avgångsbetyg från grundskola eller gymnasium
 • Intyg över språklig behörighet genom högskolestudier
 • Intyg över godkänd språkexamen

Inlämnande av bilagor

Alla bilagor laddas upp elektroniskt i ansökningsformuläret så att de är oss tillhanda senast 6.4.2023 kl. 15.00.

Du som avlägger examen våren 2023

I antagningen på basis av betygspoäng beaktas de sökande vars resultat finns i studentexamensregistret senast 16.5.2023.

 • Om du avlägger IB- och EB-examen våren 2023 ska du lämna in ett tillfälligt betyg (intyg) senast 6.4.2023 kl. 15.00 (predicted grades).

I antagningen på basis av urvalsprov beaktas de sökande som deltar i urvalsprovet och vars behörighetsgivande examen på andra stadiet är avlagd och informationen om den formella behörigheten finns tillgänglig elektroniskt i studinfo.fi senast 16.6.2023.

 • Om du avlägger din behörighetsgivande examen på andra stadiet efter ansökningstidens utgång i ett annat land än Finland (t.ex. i ett nordiskt land) och deltar i urvalsprovet kan du komplettera din ansökan med betygskopior så att de är oss tillhanda senast 16.6.2023

Om informationen om den formella behörigheten finns tillgänglig elektroniskt i studinfo.fi behöver du inte komplettera med fysiska betygskopior.

Försenade och ofullständiga ansökningar tas inte i beaktande enligt förvaltningslagen 434/2003.

Uppdaterad 10.1.2023