Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogrammet för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap (Vasa): nordisk gymnasieexamen

Utbildningsprogrammet för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap (Vasa): nordisk gymnasieexamen

Behörighetskrav för ansökan

Du är nordisk sökande och kan söka in i den separata antagningen för Nordiska sökande om du har fått din skolutbildning i Danmark, Norge, Sverige, på Island eller på Färöarna på ett nordiskt språk.

Högskolebehörighet

Nordiska sökande får högskolebehörighet på basis av en avlagd nordisk gymnasieexamen.

Språklig behörighet

Undervisningen sker i regel på svenska och för studier vid Åbo Akademi krävs därför en viss språklig behörighet i svenska.

Mera information om språklig behörighet hittar du på våra webbsidor.


Beskrivning av antagningsgrunder

Som Nordisk sökande kan du söka till utbildningsprogrammet för speciallärare och bli beaktad på basis av betygspoäng, om du hinner avlägga din gymnasieexamen och lämna in en kopia på betyget senast 16.5.2023 kl. 15:00 (finsk tid). Sökande deltar i en lärarlämplighetsintervju enligt den modell som används för sökande till lärarutbildningarna.

Antagningssätt

Betygspoäng för nordisk gymnasieexamen

Betygspoängen räknas ut enligt den modell som används i Sverige.

Maximalpoäng i antagning i Sverige är 22,5 poäng (inklusive s.k. meritpoäng). Detta räknas om så att maximalpoängen relateras till maximalpoäng i den utbildning som sökande söker till och räknas om i förhållande till de poängen. Det här betyder att om maximalpoängen inom en utbildning t.ex. är 35 så räknas poängen så här: Den sökande har 18 poäng av maximalt 22,5 vilket ger en kvot på 0.8. Denna multipliceras med ansökningsmålets maxpoäng vilket i detta fall ger 28 poäng (18 / 22,5 x 35 = 28).

För övriga nordiska länder används de av de svenska myndigheterna fastställda poängräkningstabellerna.

Mera information hittar du på våra webbsidor.

Urvalsprov

Betygsurval

Betygspoängen räknas ut enligt den modell som används i Sverige.

Maximalpoäng i antagning i Sverige är 22,5 poäng (inklusive s.k. meritpoäng). Detta räknas om så att maximalpoängen relateras till maximalpoäng i den utbildning som sökande söker till och räknas om i förhållande till de poängen. Det här betyder att om maximalpoängen inom en utbildning t.ex. är 35 så räknas poängen så här: Den sökande har 18 poäng av maximalt 22,5 vilket ger en kvot på 0.8. Denna multipliceras med ansökningsmålets maxpoäng vilket i detta fall ger 28 poäng (18 / 22,5 x 35 = 28).

För övriga nordiska länder används de av de svenska myndigheterna fastställda poängräkningstabellerna.

Mera information hittar du på våra webbsidor.

Tilläggsuppgifter om ansökan

Som Nordisk sökande kan du söka in till utbildningsprogrammet för speciallärare och bli beaktad på basis av betygspoäng via en separat antagning för Nordiska sökande, som ordnas samtidigt som Gemensam ansökan. Du bör då avlägga din gymnasieexamen och lämna in en kopia på betyget senast 16.5.2023 kl. 15:00 (finsk tid).

Vi rekommenderar att du också söker in till utbildningsprogrammet för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap via Gemensam ansökan, för att kunna delta i urvalsprovet, ifall dina betygspoäng inte räcker till för antagning i den separata antagningen för Nordiska sökande.

Detta innebär i praktiken att du fyller i två olika ansökningsblanketter under ansökningstiden 15-30.3.2023 kl. 15:00 (finsk tid):

  • en ansökningsblankett för den separata antagningen för Nordiska sökande (för att ha chansen att bli antagen på basis av betygspoäng)
  • en ansökningsblankett för Gemensam ansökan (för att ha chansen att bli antagen på basis av urvalsprov)

Om du avlägger din gymnasieexamen våren 2023 och inte hinner lämna in en kopia på betyget senast 16.5.2023 kl. 15:00 (finsk tid), kan du inte beaktas i den separata antagningen för Nordiska sökande. Istället kan du då lämna in ansökan via Gemensam ansökan och delta i urvalsprov. I urvalsprovsantagningen kan du bli villkorligt antagen och lämna in ditt slutliga betyg senast 16.6.2023 kl. 15:00 (finsk tid).

Här hittar du mera information om antagning på basis av en nordisk gymnasieexamen.

Bilagor

Betyg

Eventuella bilagor

Alla bilagor laddas upp elektroniskt i ansökningsformuläret så att de är oss tillhanda senast 6.4.2023 kl. 15:00 (finsk tid).

Du som avlägger examen våren 2023

I antagning på basis av betygspoäng beaktas de sökande vars resultat finns vid Åbo Akademi senast 16.5.2023 kl. 15:00 (finsk tid). Din ansökan kan kompletteras fram till denna tidpunkt.

Om du avlägger din behörighetsgivande examen på andra stadiet så att dina resultat inte finns vid Åbo Akademi 16.5.2023 kl. 15:00 (finsk tid) och/eller om du vill bli beaktad i antagningen på basis av urvalsprov ska du (också) söka in via den nationella Gemensamma ansökan.

Försenade och ofullständiga ansökningar tas inte i beaktande enligt förvaltningslagen 434/2003.

Uppdaterad 28.11.2022