Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap: urvalsprov

Utbildningslinjen för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap: urvalsprov

Till utbildningslinjen för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av urvalsprov, om du inte har en examen som berättigar till betygspoäng eller om dina poäng inte räcker till för direktantagning via betygspoäng.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Utbildningslinjen för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år).

Antagning genom urvalsprov utgör 40% av det totala antalet antagna.

Urvalsprovet VAKAVA

Du är med i provurvalet om du deltar i urvalsprovet VAKAVA. Med urvalsprovet kan du söka till samtliga ansökningsmål som ingår i antagningssamarbetet inom det pedagogiska området. Om du inte är student, kan du bli antagen endast via urvalsprovet VAKAVA.

För att bli antagen genom urvalsprovet måste du få minst 20 % av urvalsprovpoängen som landets bästpresterande sökande har uppnått.

När och hur?

Urvalsprovet VAKAVA ordnas fredagen 27.5.2022 kl. 9-12.

Du kan välja på vilken provort du avlägger urvalsprovet. Meddela provorten i ansökningsblanketten. Anmälan om orten är bindande.

VAKAVA-provet ordnas som övervakade provtillfällen i lokaler som bestäms av universitetet.

Närmare information om platsen för provet meddelas dig per sms och e-post senast en vecka före provet. Anvisningar för hur du tar dig till provet publiceras på VAKAVA:s webbsidor några dagar innan provet.

Provspråk

Du kan avlägga provet på svenska eller finska.

Vad behöver jag veta?

Urvalsprovet VAKAVA är baserat på material som delas ut vid provtillfället, och inget förberedande material finns.

I provet bedöms akademiska studiefärdigheter som behövs inom det pedagogiska området. VAKAVA-provet består av flervalsuppgifter.

VAKAVA-provet ordnas i ett digitalt urvalsprovssystem. Du ska ha med dig ett identitetsbevis och en egen bärbar dator som du deltar i provet med. Utan en bärbar dator kan du inte delta i provet. Bekanta dig i förväg med anvisningarna för det digitala urvalsprovet och med urvalsprovssystemets systemkrav, och se till att din dator uppfyller kraven.

I urvalsprovet kan det finnas material i pdf-format. Du får endast öppna materialet i webbläsaren. Om din webbläsare erbjuder möjligheten att söka text från en pdf-fil, kan du använda dig av denna möjlighet. Sökfunktionen kan fungera t.ex. med tangentkombinationen Ctrl+F eller Cmd+F. Sökfunktionen hittar inte nödvändigtvis all text, t.ex. sådan som är i bildformat.

Det skickas ingen separat kallelse till VAKAVA-provet.

Bekanta dig i förväg med anvisningarna för provdagen på VAKAVA:s webbsidor.

Universiteten förutsätter att de som deltar i urvalsproven använder mask vid urvalsprovet.

Om du inte kan använda mask på grund av hälsoskäl kan du ansöka om individuella arrangemang. Ansökan om individuella arrangemang ska vara framme senast 6.4.2022 före kl.15.00. Du måste visa behovet av individuella arrangemang med ett läkarintyg, där förhindret att använda mask framgår.

Om du inte kan använda mask av andra orsaker än hälsoskäl eller du inte har möjlighet att visa det läkarintyg som krävs, anmäl på förhand till det universitet där du avlägger urvalsprovet att du inte kommer att använda mask. Närmare anvisningar för anmälan publiceras på universitetens egna webbsidor senast då den gemensamma ansökan öppnar (16.3.2022).

Individuella arrangemang i urvalsprovet

Du kan anhålla om individuella arrangemang på grund av hälsoskäl. Notera att inte alla provsalar nödvändigtvis automatiskt lämpar sig för rörelsehämmade.

Du kan läsa mer om individuella arrangemang på antagningssamarbetets webbplats.

Anhållan om individuella arrangemang ska lämnas in senast 6.4.2022 kl. 15.00.

Gamla prov och modellsvar

Du kan se tidigare VAKAVA-prov och modellsvar på antagningssamarbetets webbplats. Notera att förhandsmaterial slutade användas 2020.

 

Uppdaterad 26.4.2022