Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogrammet för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap: urvalsprov

Utbildningsprogrammet för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap: urvalsprov

Till utbildningsprogrammet för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av urvalsprovet VAKAVA, om du inte har en examen som berättigar till betygspoäng eller om dina betygspoäng inte når 45.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter:

  • Slöjdvetenskap, Utbildningsprogrammet för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år).
  • Hushållsvetenskap, Utbildningsprogrammet för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år).

6 sökande antas på basis av poängen i VAKAVA-provet.

Urvalsprovet VAKAVA

VAKAVA-provet ordnas fredag 24.5.2024 kl. 9–12.

Det skickas ingen separat kallelse till provet.

VAKAVA-provet ordnas som ett digitalt urvalsprov i urvalsprovstjänsten Vallu. Du behöver ta med ett identitetsbevis och en egen bärbar dator. I provet får du tillgång till det digitala urvalsprovssystemets funktionsräknare. Bekanta dig på förhand med anvisningarna för det digitala urvalsprovet (på webbplatsen universitetsantagning.fi) och kontrollera att din dator uppfyller kraven.

Platserna för provet: Du kan välja på vilken ort du avlägger provet. Ange orten på ansökningsblanketten. Anmälan är bindande. Informationen om din provplats hittar du i den identifierare som du får per e-post och SMS. Närmare instruktioner för hur du tar dig till provet finns på VAKAVAs webbsida.

VAKAVA-provets språk: Du kan avlägga provet på finska eller svenska.

Provets innehåll: VAKAVA-provet bedömer akademiska studiefärdigheter som behövs i den pedagogiska utbildningen. Provet består av flervalsuppgifter. Provet är baserat på material som delas ut vid provtillfället, och inget förberedande material finns.

Bekanta dig med  tidigare VAKAVA-prov och modellsvar.

Observera att provet sedan år 2020 inte längre har förhandsmaterial.

För att du ska kunna bli antagen på basis av ditt VAKAVA-prov måste du få minst 20 procent av det poängtal som den sökande fick som nationellt klarade sig bäst i provet.

Antagningsresultat: Resultaten av provpoängsantagningen (VAKAVA-provet) meddelas senast 4.7.2024 i tjänsten Min Studieinfo.

Uppdaterad 26.10.2023