Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete: nordisk gymnasieexamen

Utbildningslinjen för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete: nordisk gymnasieexamen

Till utbildningslinjen för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av ett nordiskt gymnasiebetyg. Du bör också uppfylla Åbo Akademis språkkrav.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Nordiska: Utbildningslinjen för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år).

Läs mera här om antagning på basis av nordiska gymnasiebetyg.

Uppdaterad 27.1.2022