Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogrammet i pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete: urvalsprov

Utbildningsprogrammet i pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete: urvalsprov

Till utbildningsprogrammet för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av urvalsprovet VAKAVA, om du inte har en examen som berättigar till betygspoäng eller om dina betygspoäng inte når 45.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Utbildningsprogrammet för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år).

Till utbildningsprogrammet för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete antas högst 8 nya studerande på basis av urvalsprovet VAKAVA.

Urvalsprovet VAKAVA

Urvalsprovet VAKAVA ordnas fredagen 26.5.2023 kl. 9–12.

Det skickas ingen separat kallelse till VAKAVA-provet.

Provplats: Du kan välja på vilken provort du avlägger urvalsprovet. Meddela provorten i ansökningsblanketten. Anmälan om orten är bindande. Anvisningar för hur du tar dig till provet publiceras på VAKAVA:s webbsidor några dagar innan provet.

Provspråk: Du kan avlägga provet på svenska eller finska.

Provets innehåll: I provet bedöms akademiska studiefärdigheter som behövs inom det pedagogiska området. VAKAVA-provet består av flervalsuppgifter. Provet är baserat på material som delas ut vid provtillfället, och inget förberedande material finns.

Du kan se tidigare VAKAVA-prov och modellsvar på antagningssamarbetets webbplats. Notera att förhandsmaterial slutade användas 2020.

VAKAVA-provet: Provet ordnas i ett digitalt urvalsprovssystem. Du ska ha med dig ett identitetsbevis och en egen bärbar dator som du deltar i provet med. Utan en bärbar dator kan du inte delta i provet. Bekanta dig i förväg med anvisningarna för det digitala urvalsprovet och med urvalsprovssystemets systemkrav, och se till att din dator uppfyller kraven.

Individuella arrangemang i urvalsprovet

Du kan anhålla om individuella arrangemang på grund av hälsoskäl.

Du kan läsa mer om individuella arrangemang på antagningssamarbetets webbplats.

Anhållan om individuella arrangemang ska lämnas in senast 6.4.2023 kl. 15.00.

Uppdaterad 5.12.2022