Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Åbo): urvalsprov

Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Åbo): urvalsprov

Antagning på basis av urvalsprov

Till utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Åbo) har du möjlighet att bli antagen på basis av urvalsprov, om du inte har en examen som berättigar till betygspoäng, om du inte uppfyller tröskelvillkoret för betygsantagning, eller om dina poäng inte räcker till för direktantagning via betygspoäng.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Åbo), politices kandidat och politices magister (3+2 år).

Antalet studieplatser är 28, av vilka 21 är reserverade för förstagångssökande.

Urvalsprovet

Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Åbo) deltar i Åbo Akademis gemensamma urvalsprov.

Urvalsprovet ordnas måndagen den 6.6.2022 kl. 10-12 i Åbo, Vasa och Mariehamn.

Urvalsprovet är ett elektroniskt prov som du utför på din egen bärbara dator. Urvalsprovet är två timmar långt, består av flervalsfrågor (på svenska) och kräver inga förberedelser, d.v.s. du behöver inte läsa någon urvalslitteratur på förhand.

Här kan du läsa om detaljerna kring Åbo Akademis gemensamma urvalsprov.

Uppdaterad 31.3.2022