Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogrammet i samhällsvetenskaper (Åbo): urvalsprov

Utbildningsprogrammet i samhällsvetenskaper (Åbo): urvalsprov

Antagning på basis av urvalsprov

Till utbildningsprogrammet i samhällsvetenskaper (Åbo) har du möjlighet att bli antagen på basis av urvalsprov, om du inte har en examen som berättigar till betygspoäng, om du inte uppfyller tröskelvillkoret för betygsantagning, eller om dina poäng inte räcker till för direktantagning via betygspoäng.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Utbildningsprogrammet i samhällsvetenskaper (Åbo), politices kandidat och politices magister (3+2 år).

Antalet studieplatser är 28, av vilka 21 platser är reserverade för förstagångssökande.

Urvalsprovet

Utbildningsprogrammet i samhällsvetenskaper (Åbo) deltar i Åbo Akademis gemensamma urvalsprov.

Urvalsprovet ordnas måndagen den 3.6.2024 kl. 10-12 i Åbo, Vasa och Mariehamn.

Urvalsprovet är ett elektroniskt prov som du utför på din egen bärbara dator. Urvalsprovet är två timmar långt, består av flervalsfrågor (på svenska) och kräver inga förberedelser, d.v.s. du behöver inte läsa någon urvalslitteratur på förhand.

För att kunna beaktas i urvalsprovsantagningen krävs att du uppnår minst 1,00 poäng i urvalsprovet som helhet.

Här kan du läsa om detaljerna kring Åbo Akademis gemensamma urvalsprov.

Uppdaterad 1.3.2024