Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Åbo): urvalsprov

Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Åbo): urvalsprov

Till utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Åbo) har du möjlighet att bli antagen på basis av urvalsprov, om du inte har en examen som berättigar till betygspoäng eller om dina poäng inte räcker till för direktantagning via betygspoäng.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Åbo), politices kandidat och politices magister (3+2 år).

Antalet nybörjarplatser är 28.

Urvalsprovet

Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Åbo) har ett skriftligt urvalsprov för dig som inte har antagits direkt på basis av ditt studentexamensbetyg.

Urvalsprovet ordnas måndagen den 1.6.2020 kl. 12:00 (finsk tid) i Åbo, Vasa, Helsingfors, Mariehamn och Stockholm.

Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Åbo) deltar i Åbo Akademis gemensamma urvalsprov.

Urvalsprovet utgörs av en allmän A-del, som består av flervalsfrågor. Du får två timmar på dig att skriva urvalsprovet. Urvalsprovet kräver inga förberedelser, d.v.s du behöver inte läsa någon urvalslitteratur på förhand.

Läs mera om detaljerna kring Åbo Akademis gemensamma urvalsprov.

Uppdaterad 20.3.2020