Skriv här det du söker efter!

Lösningar för hälsa

Lösningar för hälsa

Forskningsprofilen Lösningar för hälsa är fast förankrad i Åbo – Finlands ledande region inom läkemedelsutveckling. Var femte industriarbete i Åbonejden är kopplat till biomedicinen och hälften av landets läkemedelsindustri och bioteknologiföretag är stationerade här.

Forskningen inom profilen utförs i samarbete med Åbo universitet. Den är i hög grad organiserad under paraplyorganisationen BioCity Turku och har lett till ett flertal innovationer.

Forskningen är mångfacetterad och tvärvetenskaplig. Den sträcker sig från bioteknik till individualiserade terapier, psykologiska behandlingar samt hälso- och sjukvårdslösningar baserade på robotteknik och artificiell intelligens.

Ett centralt område för Åbo Akademi är biovisualisering, som hjälper forskarna undersöka detaljer i celler och vävnader med hjälp av avancerad och världsledande optisk laserteknik. Biovisualisering är ett framtidsområde där Åbo hör till de ledande regionerna i Europa. Såväl huvudkontoret för den europeiska forskningsinfrastrukturen Euro-BioImaging ERIC som det nationella PET-centret – ett av Europas största center för medicinsk visualisering – är placerade här.

Andra viktiga områden inom profilen Lösningar för hälsa är relaterade till läkemedelsutveckling och farmaci, organisk kemi och biokemi, strukturbiologi och bioinformatik, cell- och molekylärbiologi samt materialforskning. Sedan 2020 ingår även hälsovetenskap, psykologi och IT i profilområdet.

Forskningsprofilen Lösningar för hälsa gick under åren 2015–2020 under namnet Läkemedelsutveckling och diagnostik.

Uppdaterad 30.8.2023