Skriv här det du söker efter!

Lösningar för hälsa

Forskningsprofilen Lösningar för hälsa är fast förankrad i Åbo – Finlands ledande region inom läkemedelsutveckling. Var femte industriarbete i Åbonejden är kopplat till biomedicinen och hälften av landets läkemedelsindustri och bioteknologiföretag är stationerade här.

Forskningen inom profilen utförs i samarbete med Åbo universitet. Den är i hög grad organiserad under paraplyorganisationen BioCity Turku och har lett till ett flertal innovationer.

Ett centralt område för Åbo Akademi är biovisualisering, som hjälper forskarna undersöka detaljer i celler och vävnader med hjälp av avancerad och världsledande optisk laserteknik. Biovisualisering är ett framtidsområde där Åbo hör till de ledande regionerna i Europa. Såväl huvudkontoret för den europeiska forskningsinfrastrukturen Euro-BioImaging ERIC som det nationella PET-centret – ett av Europas största center för medicinsk visualisering – är placerade här.

Andra viktiga områden inom profilen Lösningar för hälsa är relaterade till läkemedelsutveckling och farmaci, organisk kemi och biokemi, strukturbiologi och bioinformatik, cell- och molekylärbiologi samt materialforskning. Sedan 2020 ingår även hälsovetenskap, psykologi och IT i profilområdet.

Forskningsprofilen Lösningar för hälsa gick under åren 2015–2020 under namnet Läkemedelsutveckling och diagnostik.

Uppdaterad 13.10.2022