Skriv här det du söker efter!
Dekorativ bild

Kurser och fortbildning inom ordkonst vid CLL

Dekorativ bild

Kurser och fortbildning inom ordkonst vid CLL

Hur arbeta med läsande och skrivande som konstform med barn och unga?

Kurserna syftar till att öka deltagarnas forskningsbaserade kunskap om litterärt skapande. Ordkonst utgör en av de nio konstformerna inom den grundläggande konstundervisningen och ingår även i grundläggande utbildning. Kurserna lämpar sig för alla lärare och ledare, grundexamensstuderande inom pedagogik, småbarnspedagogik och litteraturvetenskap men också för övriga intresserade.

Vetenskapsämnena litterärt skapande och pedagogik vid Åbo Akademi samverkar i kursutveckling. Aktiva forskare vid Åbo Akademi fungerar som lärare. Praktiska och kreativa element ingår. Kurserna genomförs på olika sätt, på distans, som närstudier, hybrid eller läskurs.

Kurserna genomförs både via Öppna universitet och inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Åbo Akademi. Därför bör du notera att anmälningarna till de olika kurserna sker på olika sätt. På frågor kring anmälningsförfarandet kan du vända dig till projektledare Camilla Forsberg.

 

Dekorativ bild

Uppdaterad 12.6.2024