Skriv här det du söker efter!

Bilderbokens estetik, 5sp

Bilderbokens estetik, 5sp

Innehåll

Kursen ger djupare insikter i bilderbokens historia och utveckling samt belyser centrala frågeställningar inom den moderna bilderboksforskningen. Den behandlar bilderbokens historia, genrer och teoribildning ur ett litteraturvetenskapligt perspektiv, men strävar också efter att presentera olika analytiska metoder som kan tillämpas på material som innehåller både text och bild. Centrala frågor är: finns det någon skillnad mellan bilderbok och illustrerad bok? Hur samverkar text och bild? Till vem riktar sig bilderboken? Hur fungerar bilderboken? Denna 5 sp-version av kursen hör till de valbara studierna inom biämnet Visuella studier.

Lärandemål och allmänfärdigheter

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

  • redogöra för bilderbokens historia, genrer och teoribildning.
  • demonstrera färdighet att analysera bild och text i samverkan.
  • jämföra bilderboken med andra tryckta medier där bilden har en annan funktion och en annan målgrupp.

Allmänfärdigheter:

  • Färdighet att identifiera och namnge bilderboksgenrer och bilderboksförfattare.
  • Färdighet att redogöra för bilderbokens historiska utveckling och inflytelserika teorier om bilderboken.
  • Förmåga att analysera och jämföra tryckta medier.

 

Tidtabell

Kursen ordnas 4.2-30.3.2025 via Öppna universitetet vid ÅA.

Kursen består av 6 kursträffar via zoom under följande tider. 4.2, 15.2, 25.2, 9.3, 18.3 och 30.3.2025. Tisdagar kl 17-21 och söndagar kl 10-14 Träffarna omfattar föreläsningar, grupparbeten och diskussionsövningar. Träffarna är obligatoriska och frånvaro kompenseras med inlämningsuppgift. Mellan träffarna ges hemuppgifter som inbegriper både läsning av skönlitterära och teoretiska texter.

Visste du att du kan få kursen avgiftsfritt? Läs mer här.

För mera information om kursen eller anmälan kontakta utbildningsplanerare Katarina Humina, e-post: katarina.humina@abo.fi och tfn 02-215 4540.

Uppdaterad 18.6.2024