Skriv här det du söker efter!

Konstbaserade produktioner i skolan, 5sp

Konstbaserade produktioner i skolan, 5sp

Innehåll

Målsättningen med kursen är att de studerande utvecklar förståelse för och kunskap om att arbeta med konstbaserade produktioner i skolan eller andra pedagogiska miljöer. Olika ämnesövergripande och tvärkonstnärliga arbetssätt med konstbaserade produktioner introduceras och diskuteras utifrån praktiska, teoretiska och didaktiska perspektiv. Kursen ägnar uppmärksamhet åt lärarens roll i konstbaserade produktioner från planering till slutprodukt.

Lärandemål och allmänfärdigheter

Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:

  • didaktiskt reflektera kring konstbaserade produktioner i skolan eller annan pedagogisk miljö
  • visa förståelse för och kunskap om ämnesövergripande och tvärkonstnärliga lärprocesser i arbete med konstbaserade produktioner i skolan
  • reflektera kring lärarens roll i genomförande av konstbaserade produktioner från planering till slutprodukt.

Allmänfärdigheter:

  • teoretiskt kunnande inom den egna branschen
  • analytiskt tankesätt
  • underviningsfärdigheter
Tidtabell

Kursen ordnas våren 2025 via Öppna universitetet vid ÅA.

Kursen ordnas som nätkurs med distansundervisning via Zoom. Nätkurser med distansundervisning innehåller obligatoriska kurstillfällen i realtid via Zoom eller Teams på bestämda datum och klockslag. Obs! Fungerande kamera och mikrofon krävs för deltagande.

 

Visste du att du kan få kursen avgiftsfritt? Läs mer här.

För mera information kontakta utbildningsplanerare Pernilla Rauma, e-post: pernilla.rauma@abo.fi, tfn +358 (0)50 383 4010.

Uppdaterad 18.6.2024