Skriv här det du söker efter!

Konstbaserade ingångar till litteraturundervisning, 5sp

Konstbaserade ingångar till litteraturundervisning, 5sp

Innehåll

Målsättningen med kursen är att de studerande utvecklar förståelse för och kunskap om olika konstbaserade ingångar till litteraturundervisning. Olika sätt att arbeta med konstbaserade ingångar i litteraturundervisningen introduceras och diskuteras utifrån praktiska, teoretiska och didaktiska perspektiv.

Kursen behandlar grundläggande litteraturdidaktiska frågeställningar med ett särskilt fokus på hur dessa kan diskuteras med utgångspunkt i konstbaserade ingångar. Inom ramen för kursen får de studerande ta del av och reflektera kring ett inslag om konstbaserade ingångar till litteraturundervisning.

Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:

  • diskutera och reflektera kring konstbaserade ingångar i litteraturundervisningen med utgångspunkt i vetenskaplig litteratur
  • reflektera kring litteratur i kombination med andra konstformer ur ett didaktiskt perspektiv
  • redogöra för och analysera en process med konstbaserade ingångar till litteraturundervisning.

Allmänfärdigheter:

  • teoretiskt kunnande inom den egna branschen
  • analytiskt tankesätt
  • undervisningsfärdigheter

Kursen är öppen för studerande inom och utanför Åbo Akademi.

Visste du att du kan få kursen avgiftsfritt? Läs mer här.

Uppdaterad 20.6.2024