Skriv här det du söker efter!

Studera med studiegrupp

Studera med studiegrupp

Kurserna inom Litterärt Skapande är avgiftsfria för deltagarna tack vare Svenska kulturfondens SKAPA-satsning för åren 2024–2025. Detta meddelar du om i din anmälan till respektive kurs. För att detta ska vara möjlighet önskar vi att du ingår i en studiegrupp. Läs mera nedan.

Du som är intresserad av att ingå i en studiegrupp kring litterärt skapande/ordkonst under åren 2024 och 2025 kan anmäla dig via denna länk.

Om du ingår i gruppen får du information om aktuella kurser och fortbildningar inom ämnet, möjlighet till träffar med andra inom studiegruppen och vid behov stöd för dina studier inom ordkonst. Studiegruppen erbjuds inom projekttiden för SKAPA/ordkonst vid Åbo Akademi.

Uppdaterad 19.6.2024