Skriv här det du söker efter!

Performativa och didaktiska perspektiv på konstämnen, 5sp

Performativa och didaktiska perspektiv på konstämnen, 5sp

Innehåll

Kursen fokuserar på performativa och didaktiska perspektiv på konstämnen med målsättningen att de studerande bekantar sig med vad performativa perspektiv innebär från ett teoretiskt och praktiskt perspektiv med utgångspunkt i läsning av vetenskaplig litteratur. Kurs behandlar även teoretiska och didaktiska perspektiv på estetiska lärprocesser och konstens roll och betydelse för barn och ungas lärande.

Lärandemål och allmänfärdigheter

Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:

  • Visa förståelse av och kunskap om performativa perspektiv på konstundervisning med utgångspunkt i vetenskaplig litteratur
  • Reflektera kring estetiska lärprocessers betydelse för barn och ungas lärande med utgångspunkt i vetenskaplig litteratur
Tidtabell

Kursen pågår 6.1.2025 – 23.5.2025.

Deadline för anmälan: 29.12.2024 23:45
Tilläggsuppgifter

Kursen är öppen för studerande vid och utanför Åbo Akademi:

Kursen hålls på grundexamensnivå, men kan även genomföras som forskarstudier inom pedagogiska vetenskaper med en alternativ examinationsuppgift enligt överenskommelse med ämnesansvariga.

Visste du att du kan få kursen avgiftsfritt? Läs mer här.

Uppdaterad 18.6.2024