Skriv här det du söker efter!

Litterärt skapande, fördjupning i en litterär genre, 5sp

Litterärt skapande, fördjupning i en litterär genre, 5sp

Innehåll

Kursen innehåller analys- och skrivövningar med inriktning på skönlitterärt skrivande i någon av genrerna prosa eller poesi. Det finns också möjlighet att välja att skriva med barnlitterär inriktning. Verksamma författare i de aktuella genrerna deltar som gästlärare.

Med hjälp av övningar och kontinuerlig lärarrespons, både i grupp och individuellt, tränas förmågan att skriva och analysera litterär prosa alternativt dikter i ett såväl praktiskt som teoretiskt sammanhang. Genom textkritiska diskussioner skapas även förståelse för hur det egna skrivandet fungerar i mötet med olika läsare.

Undervisningen leds av Mia Franck.

Lärandemål och allmänfärdigheter

Efter godkänd kurs förväntas den studerande kunna:

  • analysera och komponera skönlitterära prosatexter alternativt dikter
  • ge och ta kritik på egna och andras texter
  • reflektera över skrivprocessens olika delar
  • göra estetiska värderingar av egna och andras texter.
Förkunskapskrav

Avklarade grundstudier i litteraturvetenskap.

Anmälningstid

15.05.2024 00:15 – 16.03.2025 23:45

Visste du att du kan få kursen avgiftsfritt? Läs mer här.

Uppdaterad 24.6.2024