Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademi ingår i två infrastrukturer som får finansiering av Finlands Akademi

Projekten EUOPENSCREEN Finland och Printed Intelligence Infrastructure där Åbo Akademi igår är två av de infrastrukturer som beviljats FIRI-finansiering från Finlands Akademi.

 

Finansieringen stöder uppbyggnad och utveckling av högklassiga forskningsinfrastrukturer som lägger grunden för genomslagskraftig forskning, utveckling och innovation. Totalt beviljades 11 infrastrukturer finansiering i den sista utlysningen för 2023. De två infrastrukturer där Åbo Akademi ingår är:

  • EUOPENSCREEN Finland (EU-OS FI)
    Målsättningen är att utveckla de tjänster inom olika tekniska områden som erbjuds av forskningsinfrastrukturen och som kan komma att ge nya möjligheter till genombrott av vetenskaplig och samhällelig betydelse.
    I infrastrukturen ingår Åbo Akademi, Åbo universitet och Helsingfors universitet.
  • Printable Intelligence Infrastructure (PII)
    Printed Intelligence är ett snabbt växande teknikområde som är nyckeln till nästa generation av flexibla, tunna, lätta, billiga och resurseffektiva elektronik- och fotonikprodukter. Projektet erbjuder en forsknings- och utvecklingsmiljö i världsklass för både akademiska forskare och industriella teknikutvecklare.
    I infrastrukturen ingår Åbo Akademi, Tammerfors universitet, Uleåborgs universitet och VTT.

Läs Finlands Akademis pressmeddelande i sin helhet här: https://www.aka.fi/sv/om-oss/aktuellt/pressmeddelanden-och-nyheter/2024/forskningsinfrastrukturer-far-finansiering-fran-finlands-akademi/