Skriv här det du söker efter!

Årsberättelsen 2018: Pris

Årsberättelsen 2018: Pris

Professorerna Matti Laine och Dmitry Murzin premierades av Åbo Akademis kansler Ulrika Wolf-Knuts med Kristinapriset 2018 och Gaddpriset 2018 för framgångsrik forskning vid Åbo Akademi. Pristagarna har valts enligt vissa kriterier, bland annat handledning av doktorander, antalet egna publikationer, erhållna externa forskningsmedel och särskilda meriter forskarsamfundet till fromma.

Stiftelsens för Åbo Akademi vetenskapliga pris, Per Brahe-priset, tilldelades doktor i folkhälsovetenskaper, docent Anna K. Forsman. Per Brahe-priset delas ut till en lovande forskare vars fortsatta anknytning till Åbo Akademi är synnerligen önskvärd.

Forskarpriset ur Harry Elvings legat tilldelades FD Eva von Haartman för doktorsavhandlingen i biovetenskap med inriktning farmaci med titeln Design and evaluation of nanoparticle-based delivery systems: towards cancer theranostics, FD Linda Bäckman för doktorsavhandlingen i engelska språket och litteraturen med titeln ’Second Generation?’: Language and Identity among Adults whose Parents were Migrants och PeD Heidi Höglund för doktorsavhandlingen i pedagogik Video poetry: Negotiating literary interpretations. Students’ multimodal designing in response to literature.

Lärarpriset ur Harry Elvings legat tilldelades PD Sari Pikkala, akademilektor i offentlig förvaltning, och till Årets handledare valdes på basis av studerandes nomineringar FM Pia Wolff-Helminen, universitetslärare i konstvetenskap och DI, FM Johan Nyman, universitetslärare i farmaci.

Teknologie studerande Jens Back vid Åbo Akademi tilldelades Ralf Törngren-priset av Stiftelsen för Åbo Akademi.

Forskardoktor Fiseha Tesfaye erhöll utmärkelsen Young Leaders Professional Development Award 2018.

Peter Uppstu och Laura Aalto-Setälä vann 25 000 euro i idétävlingen Innovation Catalyst för projektet ”Bone savers – Enhanced treatment of large bone defects”.

Linda Mannila valdes till Digital Changemaker i All Digital Awards 2018.

Rajesh Koppolu vann den finländska deltävlingen i internationella Falling Walls Lab.

 

 

 

Uppdaterad 3.11.2021