Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
Åbo Akademi
6.9.2018

Prisutdelning i samband med att läsåret vid Åbo Akademi öppnas

Följande pris och stipendier har utdelats i samband med Åbo Akademis läsårsöppning.

Ur Harry Elvings legat tilldelas forskarpriset om 5 000 euro:

FD Eva von Haartman för doktorsavhandlingen i biovetenskap med inriktning farmaci med titeln Design and evaluation of nanoparticle-based delivery systems: towards cancer theranostics.

FD Linda Bäckman för doktorsavhandlingen i engelska språket och litteraturen med titeln ’Second Generation?’: Language and Identity among Adults whose Parents were Migrants.

PeD Heidi Höglund för doktorsavhandlingen i pedagogik Video poetry: Negotiating literary interpretations. Students’ multimodal designing in response to literature.

Ur Harry Elvings legat tilldelas lärarpriset om 5 000 euro:

PD Sari Pikkala, akademilektor i offentlig förvaltning. Pikkala har ett starkt engagemang för sina studerande. Bland annat har hon tagit i bruk nya undervisnings- och examinationsmetoder för att möjliggöra studier på distans. Pikkala har i stor mån byggt upp och handhar magisterutbildningen offentligt ledarskap.

Ur Harry Elvings legat tilldelas två pris som Årets handledare om 1 500 euro:
Handledarpriserna utdelas på basis av studerandes nomineringar.

FM Pia Wolff-Helminen, universitetslärare i konstvetenskap. Wolff-Helminen beskrivs som en professionell, engagerad, kunnig och sympatisk handledare. Hon uppmuntrar studenterna i skrivprocessen på ett sätt som får dem att uppleva framgång i studierna.

DI, FM Johan Nyman, universitetslärare i farmaci. Nyman beskrivs som en krävande och bestämd handledare, men också som en handledare som uppmuntrar studenterna och har en vilja att de klarar sig bra. Han har en proaktiv inställning, ger klara instruktioner och konkret feedback.

 

Åbo Akademi delar, som tack för insatsen i akademisamfundet, ut stipendium åt två studerande som uppvisar en hyfsad studieframgång och som har bedrivit allmännyttig aktivitet akademin till gagn. Stipendierna om 1 000 euro var ges i år till TK Ina Laakso och PeK Christoffer Forsblom.

Stipendiet ges till Ina Laakso med motiveringen att hon avklarat sina studier i god takt samtidigt som hon varit mycket engagerad i verksamhet för sina medstuderande på olika nivåer, bland annat i teologernas studentförening och i olika kommittéer. De senaste åren har hon varit medlem i studentkårens styrelse och just nu är hon ordförande för samma styrelse. Ina Laakso beskrivs som en målmedveten och pålitlig samarbetspartner vars insatser för Åbo Akademis studerande är värd all uppmärksamhet.

Christoffer Forsblom har i olika repriser under åren 2015–2018 varit suppleant och ordinarie studeranderepresentant i fakultetsrådet. Inom ramen för sina studier i slöjdvetenskap genomför han för närvarande arbetspraktik vid fakultetens utbildningsservice, där han skött sig mycket förtjänstfullt och tar sig an nya utmaningar med stort engagemang.


Med vänlig hälsning,
Mia Henriksson
Informatör