Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Jens Back får årets Ralf Törngren-pris

Teknologie studerande Jens Back vid Åbo Akademi tilldelas årets Ralf Törngren-pris av Stiftelsen för Åbo Akademi. Priset ges till en studerande eller anställd vid Åbo Akademi som vid sidan av sina studier eller arbetsuppgifter har gjort en väsentlig insats för att utveckla Åbo Akademi eller Åbo Akademis studentkår. Prissumman är 6 000 euro.

Back är född i Vasa 1991 och studerar vid utbildningsprogrammet för kemi- och processteknik vid Fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi med process- och systemteknik som huvudämne.

Han beskrivs som en aktiv och kreativ studerande som har gjort stora insatser för att utveckla Åbo Akademis studentkår. Han är medlem i studentkårens fullmäktige och har varit styrelseordförande för studentkåren år 2015. Han är också medlem i universitetskollegiet och i fakultetsrådet och har varit medlem i studiestödsnämnden vid Åbo Akademi. Han nominerades av Fakulteten för naturvetenskaper och teknik (FNT).

Enligt prismotiveringarna visar Back alltid ett stort engagemang i frågor som berör Åbo Akademi och dess studentkår. ”Han kommer väl förberedd till möten och han har egna kreativa idéer för hur verksamheten kan utvecklas och problem kan lösas.”

Han har varit kontaktperson för studerande vid Teknikens Akademikerförbund, TEK, och varit medlem i den internationella auditeringskommittén som 2017 utvärderade Villmanstrands tekniska universitet med betoning på dess kemitekniska utbildning.

Priset överräcks av stiftelsens styrelseordförande, kommerserådet Peter Boström, tisdag den 15 maj 2018 klockan 18.30 då delegationen för Stiftelsen för Åbo Akademi håller vårmöte i Sibeliusmuseum, Biskopsgatan 17, Åbo. Eftersom Jens Back inte själv har möjlighet att närvara tas priset emot å hans vägnar av Pontus Lindroos.

Jens Back nås per telefon: 044-5215 266 eller per e-post: jens.back@abo.fi

Ralf Törngren-priset instiftades år 2001 av Stiftelsen för Åbo Akademi för att hedra Ralf Törngrens insatser för stiftelsen, Åbo Akademi och dess studentkår. Ralf Törngren (1899-1961) var skattmästare för Stiftelsen för Åbo Akademi 1931-1948 och bland annat riksdagsledamot för Svenska folkpartiet samt social-, finans-, utrikes- och statsminister samt partiets ordförande. Han var också lärare i nationalekonomi, hedersdoktor vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi och aktiv inom kommunalpolitiken i Åbo.