Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Tesfaye får utmärkelse av TMS

Fiseha Tesfaye
Fiseha Tesfaye.

Forskardoktor Fiseha Tesfaye erhöll nyligen utmärkelsen Young Leaders Professional Development Award 2018, som delas ut av amerikanska The Minerals, Metals & Materials Society (TMS). Utmärkelsen ger unga, akademiska medlemmar av TMS möjlighet att utvecklas inom materialvetenskaper genom delaktighet i evenemang.

Tesfaye är forskardoktor och projektledare vid Johan Gadolin Processkemiska Centret vid Åbo Akademi. Han har bland annat utfört elektrokemisk halvledarforskning för termodynamiska studier av kalkogena material, och bidragit med nya experimentella termodynamiska data för flera legeringar och föreningar. Han har publicerat mer än 27 granskade artiklar och hållit presentationer vid ledande metallurgiska konferenser.

TMS är ett yrkessamfund som sammanför mineral-, metall- och materialforskare och -ingenjörer som arbetar inom industri, akademi och myndigheter runtom i världen. Samfundet ger ut fem tidskrifter med hög genomslagskraft.