Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Männen i kostym Matti Laine och Dmitry Murzin ser nöjda ut
Matti Laine och Dmitry Murzin. Foto: Mia Henriksson

PRESSMEDDELANDE
Åbo Akademi
14.11.2018

Matti Laines och Dmitry Murzins forskning premierades

Professorerna Matti Laine och Dmitry Murzin premierades i dag av Åbo Akademis kansler för framgångsrik forskning vid Åbo Akademi.

Kansler Ulrika Wolf-Knuts delade ut två pris: Kristinapriset 2018 och Gaddpriset 2018. Pristagarna har valts enligt vissa kriterier, bland annat handledning av doktorander, antalet egna publikationer, erhållna externa forskningsmedel och särskilda meriter forskarsamfundet till fromma.

Prissumman på 20 000 euro/professor tillfaller det ämne pristagaren representerar. Prisen är en del av Åbo Akademis belöningssystem.

Kristinapriset 2018 gick till Matti Laine, professor i psykologi vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi. Laines forskning är inriktad på minnet och språk, deras mekanismer och neurala bakgrund. Han leder BrainTrain-forskargruppen, en av Åbo Akademis egna spetsforskningsenheter (www.braintrain.fi). BrainTrain-gruppen har fokuserat särskilt på arbetsminnet och dess träning. Arbetsminnet fungerar som ett ”mentalt arbetsbord” och har således en stor betydelse för mänsklig aktivitet.

Gaddpriset 2018 gick till Dmitry Murzin, professor i kemisk teknologi vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik. Murzins specialområde innefattar industriell produktframställning via kemiska processer. Det mest centrala forskningsområdet är heterogen katalys. Katalysatorer är kemiska substanser som påskyndar kemiska reaktioners hastigheter utan att bli konsumerade i dem. Bland annat utvecklas bättre katalysatorer för rening av bilavgaser samt för framställning av kolesterolsänkande och antikarcinogena ämnen.

Kristinapriset utdelas bland professorerna vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier samt fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi.

Priset har namngetts efter drottning Kristina (1626–1689), som vid mycket ung ålder blev drottning och med tiden en framträdande regent. Hon var viljestark och envis med både vittra och vetenskapliga intressen, mycket språkkunnig och intresserade sig för historia och kultur.

Gaddpriset utdelas inom fakulteten för naturvetenskaper och teknik.

Priset har fått namn efter Pehr Adrian Gadd (1727–1797), den första professorn i kemi vid Akademin i Åbo. Han menade att alla borde kunna kemi och att en kemist måste se på naturen och där hitta svar på sina frågor. I enlighet med samtidens ideal under det s.k. Nyttans tidevarv var för honom vetenskapen en väg till nyttan – såsom idag. Därför intresserade han sig för det lokala perspektivet, för sådant som kunde odlas, förädlas och säljas i Finland. Han värnade också om svenskan som för honom var ett fullgott vetenskapligt språk.

Pristagarna har tagits fram av en nomineringskommitté bestående av kansler och fyra professorer, en från varje fakultet.

Kansler för Åbo Akademi har årligen delat ut pris fem gånger tidigare. Det här är fjärde gången som prisen bär namnen Kristinapriset och Gaddpriset.

För mera information:

Ulrika Wolf-Knuts
Åbo Akademis kansler
Telefon: 046 921 6296

Matti Laine
Professor i psykologi vid Åbo Akademi
Telefon: 040 769 5737
E-post: matti.laine@abo.fi

Dmitry Murzin
Professor i kemisk teknologi vid Åbo Akademi
Telefon: 040 779 0869
E-post: dmitry.murzin@abo.fi


Bild på pristagarna:
På bilden till vänster professor Matti Laine och till höger professor Dmitry Murzin.
http://web.abo.fi/pressmaterial/Kanslerpris2018.jpg
http://web.abo.fi/pressmaterial/Kanslerpris2018_2.jpg


Med vänlig hälsning,
Mia Henriksson
Informatör