Skriv här det du söker efter!

Åbo Akademi i Vasa 50 år

Åbo Akademi i Vasa firar 50 år

Åbo Akademi grundades 1918 som en av det självständiga Finlands första samhällsinstitutioner. Åbo Akademi i Vasa grundades 1974, och därmed fick universitetet en till verksamhetsort. Under hela 2024 firar vi att Åbo Akademi i Vasa under 50 år varit en viktig regional samhällsaktör och en betydande part i samarbetet över Kvarken och internationellt. 

Vår verksamhet har bidragit till förståelse av viktiga byggstenar i vår demokrati. Vi jobbar med det mänskliga perspektivet på samhällets utveckling inom sektorer som den finlandssvenska skolan, hälso- och sociala frågor, teknik, stats- och mediekunskap, digital utveckling och livslångt lärande.

Jubileumsåret i Vasa har temat:

”Tillsammans skapar vi framtidens bildning och vetenskap” 

 

Målet med jubileumsåret är att på olika sätt inkludera allmänheten, alumner och samarbetspartner i firandet, liksom förstås också de studerande, personalen, och emeriti. Hela Åbo Akademi står för mångfald, öppenhet, djärvhet, hållbarhet och delaktighet – det här är värt att fira!

 

 

 

Uppdaterad 10.6.2024