Skriv här det du söker efter!

Åbo Akademis historia

Åbo Akademi grundades 1918. Grundplåten lades av 35 privata donatorer som ville trygga en högre utbildning på svenska i Finland. Den 18 juni 1917 undertecknades en stiftelseurkund i formen av ett gåvobrev av 35 donatorer. Genom det grundades Stiftelsen för Åbo Akademi och de undertecknande överlät 3,47 miljoner finska mark åt stiftelsen att förvalta enligt vissa bestämmelser. Den första bestämmelsen var att avkastningen av det donerade kapitalet ska användas för att grunda och upprätthålla en högskola i Åbo med svenskt undervisningsspråk och med namnet Åbo Akademi.

På hösten 1918 sammankom konsortium som skulle handha ”den närmaste vården av akademien” och därmed var akademin grundad. I juli 1919 beviljades Åbo Akademi examensrätt och i oktober samma år hölls invigningsfesten.

Uppdaterad 14.1.2022