Vasa övningsskola 50 år

Vasa övningsskola 50 år

Vasa övningsskola 50 år logo.

(In English below)

Åbo Akademi i Vasa fyller 50 år hösten 2024. Under hela 2024 kommer jubileet att synas på olika sätt i vår verksamhet.

VASA ÖVNINGSSKOLA FIRAR 50
Vasa övningsskola firar också 50 år hösten 2024. Övningsskolan är en del av Åbo Akademi i Vasa och vi firar således med övriga ÅA i Vasa under hela kalenderåret. De festligheter vi själva arrangerar infaller under hösten 2024 och kommer dels att rikta sig till de elever, gymnasiestuderande och personal som idag jobbar vid skolan och dels till forna elever, gymnasiestuderande, personal och övningsskolans vänner.

+ Fredag 6.9.2024 skolans nuvarande personal firar 50-årsfest.

+ Torsdag 3.10.2024 skolans nuvarande elever, gymnasiestuderande och personal firar gemensam 50-årsfest.

+ Fredag 4.10.2024 forna elever, gymnasiestuderande, personal och övningsskolans vänner erbjuds möjlighet att besöka skolan och bekanta sig med verksamheten idag. Mottagning i Academill, Strandgatan 2, från kl 14.00 med bl.a. konstutställning och musikframträdanden. Vill du få närmare info om detta öppna tillfälle, vänligen ge oss dina kontaktuppgifter i länken nedan. Välkommen att fira med oss! Klicka här! (Info sänds ut i augusti-september 2024).

TVÅ JUBILEUMSSKRIFTER
Två jubileumsskrifter ges ut under 2024. Den ena med utgångspunkt i lärarutbildningens och övriga fakulteters verksamhet i Vasa och den andra med utgångspunkt i Vasa övningsskolas verksamhet.

För Vasa övningsskolas jubileumsskrift samlar vi in dels anekdoter och dels fotografier. Har du något du önskar bidra med? Vänligen skicka materialet till e-postadressen vos50@abo.fi. Gör det inom november 2023. En redaktionsgrupp avgör vad som ryms med i publikationen.

Vill du försäkra dig om att få köpa Vasa övningsskolas jubileumsskrift? Du kan redan nu göra en intresseanmälan utan att förbinda dig till något. När skriften är klar kontaktar vi dig för att berätta om priset och fråga huruvida intresset för att köpa skriften kvarstår. Fyll i senast i augusti 2024. Klicka här.

INFORMATION
Mera information ger ledande rektor, +358 50 911 5407, ledande.rektor@abo.fi.

Planeringen kan ändra.

 

 

Åbo Akademi University in Vaasa has existed for 50 years autumn 2024. During the whole year 2024 the celebration of these 50 years will be visible on our campus.

VASA TEACHER TRAINING SCHOOL CELEBRATES 50 YEARS
Also Vasa övningsskola (Vasa teacher training school) celebrates 50 years of existence autumn 2024. We are a part of Åbo Akademi University in Vaasa, and hence celebrate together with the rest of the university the whole year. We also arrange some activities on our own, partly for the pupils, students and staff working in the school today, and partly for the pupils, students, staff and friends who during our history somehow were associated with our school.

+ Friday 6.9.2024 our staff working now in school celebrate 50 years anniversary.

+ Thursday 3.10.2024 our pupils, students and staff working now celebrate 50 years anniversary.

+ Friday 4.10.2024 previous pupils, students, staff and all our friends are welcome to visit our school to see where and how we function today. Reception in Academill, Rantakatu 2, from 2:00pm with an arts exhibition and music performances. If you want to receive more information about this open house occasion and reception, please give us your contact information through this link. Welcome to celebrate with us! Click here! (Info will be sent out in August-September 2024).

TWO ANNIVERSARY PUBLICATIONS
Two anniversary publications will be published 2024. One publication is focusing on teacher education and other university activities in Vaasa, and the other one is focusing on the activities of our school during 50 years.

For our school anniversary publication we collect both short stories and pictures from passed years. Would you like to contribute? Please send your materials to the e-mail address vos50@abo.fi. Do so within November 2023. A group of editors will be selecting what can be published and what cannot, because of limited space.

Do you want to make sure you will get a copy of our anniversary publication? You can already now sign up for a copy. When the publication is ready, we will contact you, tell you the price and ask whether you want to buy the book or not. Please fill in your contact information within Augusti 2024. Click here.

INFORMATION
More information you can get from our Leading Principal. +358 50 911 5407, ledande.rektor@abo.fi.

Plans may be subject to change.

Updated 16.9.2023