Skriv här det du söker efter!

Åbo Akademi i Vasa 50 år

Kontakta jubileumskommittén:

 

Har du frågor anknutna till jubileumsåret? Vill du bidra på något sätt? Kontakta oss gärna på aboakademivasa50@abo.fi

Jubileumskommittén består av:

rektor i Vasa Lisbeth Fagerström
Michaela Pörn(FPV)
Kaj Björkqvist (FPV)
Sven-Erik Hansén (FPV)
Bernt Klockars (VÖS)
Klas Backholm (FSEJ)
Andreas Lundell (FNT)
Yvonne Backholm-Nyberg (Experience Lab)
Viveca Rabb (ÅAB)
Camilla Forsberg (CLL)
Vanessa Björklund (ÅAS)
Madeleine Storm (FPV)
Catrin Sandvik (kommunikation)

För studerande är kontaktpersonen studentrepresentanten i jubileumsgruppen studentkårens representant Vanessa Björklund.

Kontakt: förnamn.efternamn@abo.fi

För medierna:

Logotypen för jubileumsåret finns tillhanda i Åbo Akademis bildbank https://bildbank.abo.fi/main/thumbnailview/qsr=vasa%2050

eller med sökorden ”Vasa 50”

Ingen inloggning krävs!

 

 

Uppdaterad 13.12.2023