Skriv här det du söker efter!

Alumnfest i Vasa

Alumnfest i Vasa

Alumnfest i Vasa lördagen den 10 februari 2024

Vi inleder festen kl 16.00 med exkursion till Vasa elektriska, Kyrkoesplanaden 0 i Vasa. Vi får en presentation av företaget Vasa elektriska och Margareta Björklund-Sänkiaho, professor i energiteknik vid Åbo Akademi i Vasa, talar om aktuell energiforskning.

Från kl 18 samlas vi på Svenska klubben, Strandgatan 4. Välkomsthälsning kl 18.30 ÅA:s rektor i Vasa Lisbeth Fagerström. Kl 19 inleds middagen. Professor emeritus Håkan Andersson ger oss en kort tillbakablick på ÅA:s 50 år i Vasa, Kjell Herberts har lovat oss en slutknorr. Stig Nygård är sångledare och sångblad utdelas på stället.

Busstransport ordnas från Kristinestad och Karleby med ankomst kl 16.00 till Vasa.
Tack vare beviljat understöd från Åbo Akademis Alumner rf är resan gratis. Bussrutten anpassas i görligaste mån till var deltagarna vill stiga på. Preliminära rutter är (från syd) Kristinestad, Tjöck, Närpes, Korsnäs, Malax och Sundom samt (från norr) Karleby, Kronoby, Jakobstad, Nykarleby, Oravais, Vörå, Kvevlax och Smedsby. Retur kl 23.

Anmäl dig senast 30.1.2024 på https://www.flomembers.com/abo-akademis-alumner/events/register/98f13708210194c475687be6106a3b84

Du som har frågor kring detta, kontakta arbetsgruppens medlemmar Christina Flemming, Stina Nygård, Fredrik Nygård, Bjarne Forsbacka, Birgitta Aurén, Britt-Marie Villstrand och AnCi Sjöblom.

Åbo Akademis Alumner rf
Facebook: @aboalumner