Kirjoita tähän hakemasi!

Terveyteen liittyvät ratkaisut

Terveyteen liittyvät ratkaisut

Tutkimusprofiili Terveyteen liittyvät ratkaisut on vahvasti kytkeytynyt Turkuun, joka on lääkekehityksen alalla johtavassa asemassa Suomessa. Turun seudun teollisuustyöpaikoista viidesosa on yhteydessä biolääketieteeseen, ja puolet koko maan lääketeollisuudesta ja bioteknologiayrityksistä sijaitsee täällä.

Tutkimusprofiilin puitteissa tehdään yhteistyötä Turun yliopiston kanssa. Yhteistyötä organisoi pääasiassa katto-organisaationa toimiva BioCity Turku, ja tutkimus on johtanut lukuisiin innovaatioihin.

Tutkimus on monivivahteista ja poikkitieteellistä. Se kattaa kaikkea biotekniikasta yksilöllisiin hoitomuotoihin, psykologisiin hoitoihin sekä robotiikkaan ja tekoälyyn perustuviin terveys- ja sairaanhoitoratkaisuihin.

Keskeinen tutkimusalue Åbo Akademissa on biokuvantaminen, jonka avulla tutkijat pystyvät tarkastelemaan solujen ja kudosten yksityiskohtia käyttämällä hyväksi maailman mittakaavassa johtavaa, pitkälle kehitettyä optista lasertekniikkaa. Biokuvantaminen on tulevaisuuden tutkimusala, jonka piirissä Turku kuuluu Euroopan merkittävimpiin alueisiin. Täällä sijaitsevat sekä eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurin (Euro-BioImaging ERIC) pääkonttori että kansallinen PET-keskus, joka on yksi Euroopan tärkeimmistä lääketieteellisen kuvantamisen keskuksista.

Terveyteen liittyvät ratkaisut -tutkimusprofiilin muita keskeisiä osa-alueita ovat lääkekehitys ja farmasia, orgaaninen kemia ja biokemia, rakennebiologia ja bioinformatiikka, solu- ja molekyylibiologia sekä materiaalitutkimus. Vuodesta 2020 alkaen myös terveystiede, psykologia ja informaatioteknologia ovat sisältyneet tutkimusprofiiliin.

Tutkimusprofiili Terveyteen liittyvät ratkaisut oli vuosina 2015–2020 nimeltään Lääkekehitys ja diagnostiikka.

Päivitetty 9.2.2023