Skriv här det du söker efter!

Styrgruppen 2023-2026

Styrgruppen 2023-2026

Verksamheten inom profilområdet leds av profileringsledaren som har ansvar för att forskningen profileras och utvecklas inom området. Till stöd för ledaren finns en styrgrupp med representation från alla fakulteter som ingår i profilområdet.

Åbo Akademis rektor har utsett profilledaren för en mandatperiod om tre år från och med 1.6.2023. Åbo Akademis prorektor har utsett styrgruppsmedlemmarna för perioden 1.7.2023-31.5.2026.

Styrgruppens medlemmar:

Professor Jessica Rosenholm (farmaci) –  ledare
Äldre universitetslektor Annika Meinander – FNT/ Biovetenskaper
Projektforskare Daniel Ventus – FPV/ Experience Lab, även representant för Vasa
Professor Edvard Johansson – FSEJ/ Hälsoekonomi
Professor Patrik Jern – FHPT/ Psykologi
Professor Cecilia Sahlgren – Flaggskeppet InFLAMES, även representant för EU-consortium och infrastruktur
Äldre universitetslektor Tiina Saloranta-Simell – Profilområdet Teknologier för en hållbar framtid

 

Uppdaterad 30.8.2023