Skriv här det du söker efter!

Informationsvetenskap – forskning

Informationsvetenskap – forskning

Information och kunskap är en resurs i dagens informationsintensiva samhälle. Det är inte bara själva informationen som är en resurs, utan lika viktigt är det att kunna söka, evaluera och använda informationen på ett effektivt och etiskt sätt. Detta är viktigt både i vardagen, studierna,  företag och på arbetsplatsen.

Forskningen inom informationsvetenskap fokuserar på informationsbeteende på både individ- och organisationsnivå. Informationskompetens är ett begrepp som förenar flera av ämnets större forskningsprojekt och bidrar till förståelsen av effektiv informationshantering som blir allt viktigare på alla nivåer i det digitala samhället.

Forskningsprojekt

Uppdaterad 21.12.2020