Skriv här det du söker efter!

Corona – information och känsla

Corona – information och känsla

Tid

24.3.2020–

Projektägare

Åbo Akademi

Informationsvetenskap vid Åbo Akademi lanserar en kort enkät för insamling av material om hur vi upplever informationsgången kring coronaepidemin under tiden beredskapslagen är i bruk.

Vardagen i Finland ändrade betydligt i mars 2020, när regeringen på grund av coronavirusepidemin (Covid-19) utlyste undantagstillstånd som är i kraft under en månad. Det finns mycket information just nu om coronaepidemin och vi är intresserade av att höra dina erfarenheter om hur du upplever informationsgången i en situation som är ny för oss alla. Varifrån får du den information du behöver, hur hanterar du mängden information och hur bedömer du informationens pålitlighet? Alla erfarenheter är värdefulla och bidrar till att vi bättre kan förstå inställningen till information under undantagstillståndet.

Deltagandet är anonymt och alla eventuella hänvisningar till verkliga personer kommer att raderas ur undersökningsmaterialet så att de inte kan identifieras. De anonymiserade svaren kommer att göras öppet tillgängliga för alla slags ändamål i Finlands Samhällsvetenskapliga Dataarkiv.

Tilläggsinformation om enkäten: Professor Gunilla Widén, Åbo Akademi, informationsvetenskap.

Du kan svara på enkäten via länken nedan. Enkäten innehåller några bakgrundsfrågor och fem huvudfrågor. Du kan välja hur många frågor du svarar på och både korta och längre svar är välkomna.

[Enkäten är stängd.]

Kontakta oss

Gunilla Widén

Prorektor 

Rektorat

Centralförvaltning