Skriv här det du söker efter!

Diabetes och informationsbehov

Diabetes och informationsbehov

Projektägare:

Informationsvetenskapen vid Åbo Akademi

Samarbetsparter:

  • Centre for Social Informatics at Edinburgh Napier University

Projektet är ett samarbete med Edinburgh Napier University, Centre for Social Informatics. Målsättningen är att genomföra en empirisk undersökning i Skottland och en i Finland om individuella informationsstrategier inom hälsovård, med särskild fokus på diabetes. Mera information om projektet och preliminära resultat från studien i Skottland hittas genom att klicka här. En likadan studie genomförs i Finland och för närvarande rekryterar vi informanter till studien.


Vi är forskare i informationsvetenskap vid Åbo Akademi och söker för en intervjuundersökning vuxna (minst 18-åriga) som har diabetes (antingen typ 1 eller 2) och som är intresserade av att dela med sig om sin syn på och sina erfarenheter av användningen av diabetesinformation. Undersökningens syfte är att få mer kunskap om hur och varför personer med diabetes får/söker och använder information om sin diabetes, eller möjligen rentav undviker att få denna slags information.

Projektet utförs såväl i Finland som i Skottland, och intervjuerna görs under den kommande hösten på distans t.ex. via Skype, Zoom eller motsvarande applikation. Det är bra att reservera cirka en halv till en timmes tid för intervjun.

Ge dina kontaktuppgifter via länken nedan om du är intresserad av att delta i en intervju.
Kontaktformuläret hittas via denna länk. 

 

Suomeksi.

För närmare information om projektet

Gunilla Widén

Professor 

informationsvetenskap

Informationsvetenskap

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

gunilla.widen@abo.fi

Tfn +358 504053255

Kristina Eriksson-Backa

Akademilektor 

informationsvetenskap

Informationsvetenskap

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

kristina.eriksson-backa@abo.fi

Tfn +358 469216496