Skriv här det du söker efter!

Personalen vid informationsvetenskap

Personalen vid informationsvetenskap

Professor Gunilla Widén

Asa B rum B223
gunilla.widen(at)abo.fi
tel: +358 2 215 4576

 

Närmare kontaktuppgifter via sökfunktionen

Jannica Heinström, akademilektor

Shahrokh Nikou, akademilektor

Farhan Ahmad, universitetslärare

Kristina Eriksson-Backa, universitetslärare

Eeva-Liisa Eskola, universitetslärare

Hai Nguyen, forskardoktor

Noora Hirvonen, projektforskare

Isto Huvila, universitetsforskare

Muhaimin Karim, doktorand

Anu Ojaranta, doktorand

Hilda Ruokolainen, doktorand

Jose Teixeira Apolinario, forskningsassistent

Ming Zhan, doktorand

 

 

Uppdaterad 17.8.2018