Skriv här det du söker efter!

Personalen vid informationsvetenskap

Personalen vid informationsvetenskap

Närmare uppgifter via sökfunktionen.

Anställda

Gunilla Widén, prorektor för utbildning, professor

Kristina Eriksson-Backa, ämnesansvarig professor

Eeva-Liisa Eskola, universitetslektor

Jose Teixeira Apolinario, universitetslektor

Hilda Ruokolainen, universitetslektor

Magdalena Kosová, forskningsassistent

Doktorander:
Claes Dahlqvist
Khadijah Kainat
Caroline Muthoni
Hamed Ahmadinia
Karolina Andersdotter
Suellen Cavalheiro
Tayo Nagasawa
Thao Orrensalo
Jukka Rantasaari
Maedeh G. Zolbin

Docenter:
Farhan Ahmad, Åbo Akademi
Kristina Eriksson-Backa, Åbo Akademi
Hazel Hall, Edinburgh Napier University
Isto Huvila, Uppsala Universitet
Kim Holmberg, Åbo universitet
Mike Thelwall, University of Wolverhampton

Uppdaterad 8.2.2024