Personalen vid informationsvetenskap

Personalen vid informationsvetenskap

Professor Gunilla Widén

Asa B rum B223
gunilla.widen(at)abo.fi
tel: +358 2 215 4576

 

Närmare kontaktuppgifter via sökfunktionen

Farhan Ahmad, universitetslärare

Kristina Eriksson-Backa, akademilektor

Eeva-Liisa Eskola,  universitetslärare

Hai Nguyen, forskardoktor

Jannica Heinström, projektforskare

Noora Hirvonen, projektforskare

Isto Huvila , universitetsforskare

Muhaimin Karim, doktorand

Anu Ojaranta, doktorand

Hilda Ruokolainen, doktorand

Jose Teixeira Apolinario, forskningsassistent

Vincent Zhan, doktorand

 

 

Uppdaterad 12.7.2018