Skriv här det du söker efter!

Political dynamics of the cultural sector (POLYCUL)

Political dynamics of the cultural sector (POLYCUL)

Tid

1.10.2020–1.7.2024

Projektägare

OsloMet

Övriga projektparter

 • Åbo Akademi
 • Finansiär

 • Norges forskningsråd
 • Ämnet informationsvetenskap deltar i forskningsprojektet som finansieras av Norges forskningsråd och koordineras av OsloMet. Informationsvetenskapens ansvar är studien om det nya centrumbiblioteket Ode i Helsingfors och om beslutfattningsprocessen i samband med planering och förverkligande av biblioteket.

  De senaste årtiondena har bibliotek börjat uppmärksammas som en demokratisk plats. Detta fokus på biblioteken återspeglar sig i större investeringar, såsom de nya huvudbiblioteken i Helsingfors och Oslo. Det nya biblioteket Ode i Helsingfors öppnade 2018 och det nya biblioteket i Oslo invigdes i juni 2020. I båda städerna har planeringsprocessen pågått i flera årtionden och genomgått flera projektfaser. I studien undersöks beslutsprocessen anknuten till realiseringen av projekten, från 1980-talet fram till idag, med underlag från olika dokumentstudier och intervjuer med involverade aktörer.

  Kontakta oss

  Eeva-Liisa Eskola

  Universitetslektor 

  i informationsvetenskap

  Handelshögskolan

  Fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik

  Gunilla Widén

  Prorektor 

  Rektorat

  Centralförvaltning
  Till projektets webbsida