Skriv här det du söker efter!

Political dynamics of the cultural sector (POLYCUL)

Political dynamics of the cultural sector (POLYCUL)

POLYCUL

Tid:

1.10.2020–1.7.2024

Finansiär:

  • Norges forskningsråd

Projektägare:

OsloMet

Övriga projektparter:

  • Åbo Akademi

Ämnet informationsvetenskap deltar i forskningsprojektet som finansieras av Norges forskningsråd och koordineras av OsloMet. Informationsvetenskapens ansvar är studien om det nya centrumbiblioteket Ode i Helsingfors och om beslutfattningsprocessen i samband med planering och förverkligande av biblioteket.

De senaste årtiondena har bibliotek börjat uppmärksammas som en demokratisk plats. Detta fokus på biblioteken återspeglar sig i större investeringar, såsom de nya huvudbiblioteken i Helsingfors och Oslo. Det nya biblioteket Ode i Helsingfors öppnade 2018 och det nya biblioteket i Oslo invigdes i juni 2020. I båda städerna har planeringsprocessen pågått i flera årtionden och genomgått flera projektfaser. I studien undersöks beslutsprocessen anknuten till realiseringen av projekten, från 1980-talet fram till idag, med underlag från olika dokumentstudier och intervjuer med involverade aktörer.

Kontakta oss

Eeva-Liisa Eskola

Projektforskare 

i informationsvetenskap

Informationsvetenskap

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

eeva-liisa.eskola@abo.fi

Tfn +358 505978063

Gunilla Widén

Professor 

informationsvetenskap

Informationsvetenskap

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

gunilla.widen@abo.fi

Tfn +358 504053255