Skriv här det du söker efter!
Bild av Akademisalens podium

Pedagogiska vetenskapsdagarna 2023

Bild av Akademisalens podium

Pedagogiska vetenskapsdagarna 2023

Pedagogiska vetenskapsdagarna, 23–24.11.2023
Åbo Akademi, Vasa

Utbildning och forskning i samhället – samhället i utbildning och forskning  


I relation till temat
Utbildning och forskning i samhället – samhället i utbildning och forskning vill vi speciellt betona välbefinnande, hopp, fostran och delaktighet. Vi vill inbjuda till diskussion som rör forskningens roll i samhället, hur forskningen tjänar undervisningspraktiker och är till nytta för samhället. Konferensens tema knyter på så vis an till tre, delvis överlappande, aktuella diskussioner: frågan om forskningens och utbildningens nytta, frågor om osäkerhet och utmaningar i relation till välmående i dagens samhälle samt frågan om den vetenskapliga kunskapens legitimitet. 

Följ oss på sociala medier:
FB: Kasvatustieteen päivät 2023 Vaasassa
Instagram: Kt2023vaasa

Uppdaterad 22.11.2023