Skriv här det du söker efter!
Bild av Akademisalens podium

Konferensavgifter

Bild av Akademisalens podium

Konferensavgifter

Konferensavgifter

Medlemspris *

  • 190 eur Early bird-anmälan (1.9-23.10.2023)
  • 240 eur ordinarie anmälan (24.10-31.10.2023)

* Medlemspriserna gäller bara FERA-medlemmar i  (finskspråkig tilläggsinfo om medlemsskap).

 

Deltagarpris

  • 240 eur Early bird-anmälan (1.9-23.10.2023)
  • 290 eur ordinarie anmälan (24.10-31.10.2022)

 

Studerandepris*

  • 100 eur Early bird-anmälan (1.9-23.10.2023)
  • 120 eur ordinarie anmälan (24.10-31.10.2022)

* Studerandepriset gäller endast heltidsstuderande inom grundutbildningen, inte forskarstuderande eller doktorander. Var beredd att uppvisa studiekort när du anländer till de pedagogiska vetenskapsdagarna. 

Annulleringsvillkor

Annulleringar bör göras via e-post till adressen kt-paivat2023@abo.fi

Vid annullering senast 8.11.2023 återbetalas deltagaravgiften frånsett en hanteringsavgift om 50 euro. Ingen återbetalning fås för annulleringar som görs efter 8.11.

I fall av force majeure är konferensarrangören inte skyldig att återbetala deltagaravgifter.

 

Uppdaterad 21.8.2023