Skriv här det du söker efter!
Bild av Akademisalens podium

Program

Bild av Akademisalens podium

Program

Program

 

Onsdag 22.11.2023

 

09.00-18.00 Förseminarier

 

Torsdag  23.11.2023

 

09.00-10.00 Tid för möten
09.00-11.00 Registrering och kaffe
(Foajén, vån 3)
10.00-10.30 Öppning av konferensen
(Akademisalen, vån 3)
10.30-11.15 Keynote 1: Struggling to get ahead. Young people on risky educational trajectories: their experiences and support.
Lisbeth Lundahl, Umeå Universitet
(Akademisalen)
11.15-12.45 Lunch
(Academill och Restaurang Strampen)
12.45-14.15 Session 1: Temagrupper och symposier
14.15-14.45 Paus och förfriskningar
(Foajén)
14.45-16.15 Session 2: Temagrupper, symposier, postersession
16.15-16.30 Tid för förflyttning
16.30-17.30 SIG-gruppernas möten
19.00-22.00 Mottagning på Vasa stadshus
Musik och lätt buffet
(Senatsgatan 1)

 

Fredag 24.11.2023

 

08.30-09.15 Keynote 2: Sosiaalisesti kestävää tulevaisuutta rakennetaan yhdessä: Miten jokainen kasvatuksen kentillä voisi tulla nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi?
Anne-Elina Salo, Turun yliopisto/ Jyväskylän yliopisto
(Akademisalen)
09.15-09.30 Tid för förflyttning
09.30-11.00 Session 3: Temagrupper och symposier
11.00-12.30 Lunch
(Academill och Restaurang Strampen)
12.30-14.00 Session 4: Temagrupper och symposier
14.00-14.15 Tid för förflyttning
14.15-15.00 Keynote 3: Well-being and learning
Johan Korhonen, Åbo Akademi
(Akademisalen)
15.00-15.30 Konferensen avslutas
(Akademisalen)
15.30 Kaffe och förfriskningar

Uppdaterad 17.11.2023