Skriv här det du söker efter!
Bild av Akademisalens podium

Viktiga datum

Bild av Akademisalens podium

Viktiga datum

Viktiga datum


Abstrakt och förslag 

11.4.- 15.5.2023:  Inlämnande av förslag på temagrupper och symposier

15.6.2023: Meddelande om acceptans av temagrupper och symposier

15.8.–30.9.2023: Inlämnande av abstrakt till temagrupper

17.10.2023: Meddelande om acceptans av abstrakt

 

Anmälan

1.9.–23.10.2023: Early bird anmälan

24.10.–31.10.2023: Ordinarie anmälan 

 

Händelser

15.11.2023: Program- och abstraktbok publiceras på webbsidorna

22.11.2023: Förseminarium

23.–24.11.2023: De pedagogiska vetenskapsdagarna i Vasa  

Uppdaterad 6.4.2023