Skriv här det du söker efter!
Bild av Akademisalens podium

Keynotes

Bild av Akademisalens podium

Keynotes

Keynotes

 

Porträtt av Lisbeth Lundahl Lisbeth Lundahl

Lisbeth Lundahl är professor i pedagogiskt arbete vid Umeå Universitet och gästprofessor vid Göteborgs Universitet 2022-2023. Hennes forskning rör utbildningspolitik och ungas vägar och val i policy-, institutionellt och individperspektiv.

Porträtt av Johan Korhonen Johan Korhonen

Johan Korhonen är biträdande professor i pedagogisk psykologi och docent i specialpedagogik. Hans forskning fokuserar främst på matematiska inlärningssvårigheter samt kognitiva och affektiva faktorer relaterat till lärande. Hans pågående forskningsprojekt fokuserar på matematikångest.

Porträtt av Anne-Elina Salo Anne-Elina Salo

Anne-Elina Salo currently works as a senior researcher at the University of Turku in the EduRESCUE and TOVE projects and as a postdoctoral researcher at the University of Jyväskylä in the Right to Belong project. Her research focuses on educators’ and learners’ socio-emotional and interaction competencies, diverse needs and inclusive practices, loneliness, and family relationships and well-being.

Uppdaterad 12.5.2023