Skriv här det du söker efter!
Bild av Akademisalens podium

Arbetsgrupp

Bild av Akademisalens podium

Arbetsgrupp

Arbetsgrupp

Kontaktuppgifter: kt-paivat2023@abo.fi 

 

Katri Hansell, äldre universitetslektor i småbarnspedagogik, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (ordf.)

Stefan Myrskog, lektor teknisk slöjd, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Annika Pastuhov, forskardoktor, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Ann-Sofie Smeds-Nylund, universitetslektor  i pedagogik, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Anna Widlund, universitetslektor i specialpedagogik, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudie

Carina Österåker, utbildningsplanerare, Centret för livslångt lärande (sekr.)

Uppdaterad 6.4.2023