Skriv här det du söker efter!
Bild av Akademisalens podium

Inlämning av abstrakt

Bild av Akademisalens podium

Inlämning av abstrakt

Inlämning av abstrakt till temagrupperna

 

Förslag till abstrakt inlämnas mellan 15.8–30.9.2023. Ansvarspersonerna för temagrupperna granskar abstrakten för sin egen temagrupp och meddelar presentatören om godkännande via e-post senast den 17.10.2023. Godkända abstrakt publiceras på webben inför konferensen. Abstrakt inlämnas via en webbenkät. I enkäten efterfrågas presentatörens kontaktuppgifter, information om författarskap, rubrik (max 100 tecken), nyckelord (2–5 stycken), och själva abstraktet (max 2000 tecken).

Abstrakten inlämnas senast 30.9.2023 på följande sida: https://link.webropolsurveys.com/S/747B2DF5A90084B5 

Kontakt och förfrågningar: kt-paivat2023@abo.fi 

Uppdaterad 14.8.2023