Nationalekonomi

Nationalekonomi

Ekonomiska företeelser påverkar oss på alla nivåer i samhället. Nationalekonomin behandlar dessa frågor både ur ett nationellt och internationellt makroperspektiv och ur ett marknadsfokuserat mikroperspektiv. Inom makroekonomin studerar du frågor som ekonomisk tillväxt och ekonomiska kriser och hur du som nationalekonom kan påverka dessa med hjälp av finans-, penning- och valutapolitik. Mikroekonomin, i sin tur, ger dig insikter i hur aktörer beter sig på marknader, liksom samspelet mellan utbud, efterfrågan och prisbildning. Nationalekonomin belyser också välfärd, hållbarhet och hur resurser kan fördelas så effektivt som möjligt. Andra områden inom nationalekonomin är arbetsmarknadsfrågor, utrikeshandel och integration.

Kursbeskrivningar (pdf)

Planerare Carina Gräsbeck
carina.grasbeck@abo.fi, 02-215 4644

Kursutbud våren 2018

Hela landet

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

ENSKILD KURS

@Grundkurs i nationalekonomi, 5 sp (mikro)
Tidpunkt: start 9.1.2018 (nätkurs)
Lärare: ED Jonas Lagerström
Sista anmälningsdag en vecka innan kursstart
Begränsat deltagarantal
Till anmälan


Tillbaka till öppna universitetet

Kontakta oss