Skriv här det du söker efter!

Vi är Skärgårdsinstitutet

Vi är Skärgårdsinstitutet

Ta gärna kontakt med oss på Skärgårdsinstitutet!

På denna sida finns information om:

Personal vid Skärgårdsinstitutet
Akademiska rådet för Skärgårdsinstitutet
Tipsa Tidskriften Skärgård
Tidskriften Skärgårds redaktionsråd

 

Personal vid Skärgårdsinstitutet

Cecilia Lundberg.

 

 

Cecilia Lundberg
cecilia.lundberg@abo.fi | +358 46 920 2007

Ordförande för Skärgårdsinstitutet & ansvarig utgivare för Tidskriften Skärgård
Projektkoordinering i temanätverket Habitability
Projektmedarbetare i SALT

 

Pia Prost.

 

 

Pia Prost
pia.prost@abo.fi | +358 50 338 1710

Redaktör för Tidskriften Skärgård
Projektansvarig för temanätverket Habitability
Projektmedarbetare i SALT

 

Tiina Saaresranta.

 

 

Tiina Saaresranta
tiina.saaresranta@abo.fi | +358 50 470 4292

Projektansvarig för SALT

 

Annina Kainu.

 

 

Annina Kainu
annina.kainu@abo.fi | +358 50 469 8219

Projektmedarbetare i temanätverket Habitability

 

Mia Henriksson.

 

 

Mia Henriksson 
mia.henriksson@abo.fi | +358 50 401 3511

Projektmedarbetare i temanätverket Habitability och projektet SALT
Webbmaster för Skärgårdsinstitutets webbplats
Skribent för Tidskriften Skärgård

 

Matilda Londen.

 

 

Matilda Londen (tjänstledig)
matilda.londen@abo.fi | +358 50 462 4006

Prenumerationer och administration av Tidskriften Skärgård
Projektmedarbetare i temanätverket Habitability och projektet SALT

 

Frederika Haikkola.

 

 

Frederika Haikkola 
frederika.haikkola@abo.fi | +358 50 462 4006

Prenumerationer och administration av Tidskriften Skärgård
Projektmedarbetare i temanätverket Habitability och projektet SALT

 

Niklas Ollila.

 

 

Niklas Ollila
niklas.ollila@abo.fi | +358 50 527 7357

Projektmedarbetare i temanätverket Habitability och projektet SALT

 

Porträttbild av Christian Plejel.
Foto: Christian von Essen.

 

 

 

 

Christian Plejel
christian@pleijel.ax | +358 45 7342 8825

Projektmedarbetare i temanätverket Habitability

 

Akademiska rådet för Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi

Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi ska, i enlighet med sitt reglemente, ha ett akademiskt råd, som utses med en mandatperiod på tre år. Det akademiska rådet har en stödande och rådgivande roll.

Under perioden 1.8.2023–31.7.2026 har rådet följande sammansättning:

Christian Pansch-Hattich (Ordf.) Biträdande professor i miljö och marinbiologi, Åbo Akademi
Edvard Johansson Professor i nationalekonomi, Åbo Akademi
Blanka Henriksson Universitetslektor i kulturanalys, Åbo Akademi
Katriina Siivonen Universitetslektor i framtidsforskning, Åbo universitet
Katja Bonnevier Koordinator, Skärgårdshavets biosfärområde
Laurie Brinklow Assistant professor in Island Studies, University of Prince Edward Island
Godfrey Baldacchino Professor in Sociology, University of Malta
Suppleanter:
Nora Fagerholm Bitr. professor i geografi, Åbo universitet
Annastina Sarlin Samarbetschef, Nordiska skärgårdssamarbetet

 

Tipsa Tidskriften Skärgård

Om du har uppslag, frågor eller andra ärenden till tidskriften Skärgård, hör gärna av dig på skargard@abo.fi eller kontakta

Redaktör för tidskriften Skärgård
Pia Prost på pia.prost@abo.fi

Ordförande för Skärgårdsinstitutets ledningsgrupp,
Cecilia Lundberg på cecilia.lundberg@abo.fi.

Mera information om prenumerationer och lösnummersköp.

 

Tidskriften Skärgårds redaktionsråd

Redaktionsrådet för Tidskriften Skärgård bidrar med skärgårdskunnande ur olika synvinklar från hela Svenskfinland och dessutom Sverige. Redaktionsrådets mandatperiod är 1.8.2023–31.7.2026.

Kasper Westerlund Intendent sjöhistoriska institutet
Stefan Norrgård Post doc-forskare i historia
Nina Söderlund Finlands Öar – Suomen Saaret
Ann-Sofi Backgren Företagare inom landsbygdsutveckling
Thomas Rosenberg Skriftställare
Carola Sundqvist Museichef, Jakobstads museum
Lotten Hjelm Skärgårdarnas Riksförbund i Sverige
Suppleanter:
Tony Cederberg Amanuens vid Husö biologiska station
Julia Öhman Doktorand i folkloristik, Åbo Akademi

 

Uppdaterad 27.11.2023