Skriv här det du söker efter!

Temanätverket Habitability

Temanätverket Habitability

Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi har beviljats finansiering för åren 2022–2023 för temanätverket Habitability. Finansieringen beviljades av Arbets- och näringsministeriet genom Egentliga Finlands förbund, projektet heter Habitability – För livskraftiga och bobara skärgårds- och vattenområden.

Samarbetsparter i temanätverket är 12 Leadergrupper med skärgårdsområden, samt föreningen Finlands Öar rf. Projektet arbetar också i nära samarbete med den nationella Skärgårdsdelegationen.

Temanätverket Habitability ska:

  • sporra till att med konceptet bobarhet som verktyg stärka skärgårdssamhällena och på sikt öka öarnas dragningskraft och inflyttningspotential.
  • sätta grunden för ett fungerande, landsomspännande nätverk på gräsrotsnivå.

Temanätverket är tvåspråkigt och utgör också en brobyggare mellan de olika språkområdena. Inom temanätverket arrangerar Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi utbildningar, workshoppar och möten kring bobarhet i de deltagande skärgårdsområdena.

Mera information om temanätverkets verksamhet.

Kontakt

Projektansvarig för temanätverket Habitability:
Pia Prost
pia.prost@abo.fi | +358 50 338 1710.

Projektkoordinering:
Cecilia Lundberg
cecilia.lundberg@abo.fi | +358 2 215 4950.

Samarbetsparter, styrgrupp och fler kontaktuppgifter.En smaling av samarbetsparternas logon.

Uppdaterad 27.4.2022