Skriv här det du söker efter!

Forum för skärgårdsforskning

Forum för skärgårdsforskning

Forum för skärgårdsforskning inleddes 2008 som ett samarbete med Skärgårdshavets biosfärområde – ett av Finlands två biosfärområden som utsetts av Unesco. Dessa forum, som två gånger per år arrangeras oftast på Skärgårdscentrum Korpoström, presenterar skärgårdsforskningen ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. En viktig aspekt av dessa forum är att de sammanför forskare, myndigheter och skärgårdsbor.

Skärgårdshavets biosfärområdet ingår regelbundet samarbetsavtal med Åbo Akademi och dess övriga huvudparter, vilka även utgör biosfärområdets styrgupp. För Åbo Akademis del stipulerar detta avtal att Åbo Akademis utåtriktade information om forskning som berör biosfärområdet huvudsakligen sköts av Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi och genom Tidskriften Skärgård, samt Forum för skärgårdsforskning.

Några teman under de senaste åren på Forum för skärgårdsforskning:

De andra Forumens program.

Uppdaterad 8.11.2022