Skriv här det du söker efter!

Bobarhet – Habitability

Bobarhet – Habitability

Bobarhet är ett verktyg för att utveckla öar och mindre samhällen som är präglade av sin närvaro till vatten. Verktyget eller konceptet bobarhet kallas Habitability på engelska.

Temanätverket Habitability jobbar för att I) sporra till att med konceptet bobarhet som verktyg stärka skärgårdssamhällena och på sikt öka öarnas dragningskraft och II) sätta grunden för ett fungerande, landsomspännande nätverk på gräsrotsnivå.

Finlands skärgårdsting: Välmående människor – från insjö till utskär

Välkommen till Åbo 4–5 december 2023!

Finlands skärgårdsting är avslutningsseminarium för temanätverket Habitability – För livskraftiga och bobara skärgårds- och vattenområden. Samtidigt firar vi grundandet av ett landsomfattande skärgårdsnätverk på gräsrotsnivå. Programmet inkluderar både finländska och internationella föredragshållare och skärgårdsexperter, men fast bosatta i landets alla skärgårdsområden står i fokus. Skärgårdstinget är avgiftsfritt och öppet för alla intresserade. För deltagande i kvällsfesten, samt resor och logi betalar man själv. Evenemanget går på finska och svenska, med engelska inslag – stora delar simultantolkas svenska/finska/svenska.

Anmälan är nu stängd. 

Arrangör: Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi, temanätverket Habitability. Har du frågor? Kontakta skargard@abo.fi.

Program

Måndag 4.12
Plats: Auditorium Armfelt, Arken, Åbo Akademi, Fabriksgatan 2

Kl. 12 Registreringen öppnar i Arkens aula.

13.00 Skärgårdstinget öppnas
– Åbo Akademis hälsning, prorektor Marko Joas.
Varför ett skärgårdsnätverk? Aktörerna bakom projektet Habitability – För livskraftiga och bobara skärgårds- och vattenområden: Mikko Härkönen (Arbets- och näringsministeriet), Petteri Partanen (Egentliga Finlands förbund), Minna Boström (Leader: I samma båt – Samassa veneessä), Elina Auri (Skärgårdsdelegationen SANK), Sami Tantarimäki (Habitability-ledningsgruppen).
Skärgårdens röst: Bottenviken, Kvarken och Saimen. Anne-Maria Haapala Karlö, Mikaela Svanbäck Maxmo skärgård, Kukka-Maaria Kärki Sulkava.

14.15 Kaffepaus

15.00 Seminarieprogrammet fortsätter
Why do we need an inhabited archipelago? Laurie Brinklow, Assistant professor in Island Studies, University of Prince Edward Island & Godfrey Baldacchino, Professor in Sociology, University of Malta.
Skärgårdens röst: Päijänne och Finska viken. Anu Taipale Leader Päijänne, Bengt Kevin Kirkonmaa/Kotka, Barbro Lindström Simsalö/Sibbo, Gunilla Wasström Raseborg.
Varför skärgården? Riksdagsledamot från Rimito Pauli Aalto-Setälä, vice ordförande i Skärgårdsdelegationen. (talet på finska, simultantolkas till svenska)

17.00 Första seminariedagen avslutas

Kl. 18.30: Kvällsfest
Plats: Kåren, Tavastgatan 22, Åbo.
Festtalare minister Christoffer Taxell
Kvällsfesten kostar 50 euro, betalas i samband med anmälan till seminariet. I priset ingår välkomstskål, samt trerätters middag. Matdryck betalar var och en själv.

Tisdag 5.12
Plats: Auditorium Armfelt, Arken, Åbo Akademi, Fabriksgatan 2
9.00 Dagen inleds
Skärgård och säkerhet. Strategichef Ari Evwaraye, inrikesministeriets avdelning för strategisk ledning och utveckling. (talet på svenska, simultantolkas till finska)
Skärgårdens röst: Åland, Skärgårdshavet och övriga Finland. Agneta Wackström Företagsam Skärgård/Åland, Christer Friis Houtskär, Tiina Saaresranta Velkua, Virpi Reinikainen Puukonsaari/Hirvensalmi.
The concept of Habitability. Area 7: Prosperous People. Island experts Christian Pleijel & Ivan Matić.

10.30 Kaffepaus

11.10 Seminariedagen fortsätter
Ja, man måste kunna bo här också! Linnéa Henriksson, universitetslektor i offentlig förvaltning, Åbo Akademi.
Skärgårdsnätverkets framtid. Paneldiskussion: Mikko Ollikainen, ordförande för Skärgårdsdelegationen, SANK, Nina Söderlund, Finlands öar – Suomen saaret, Erika Englund, Pellinge byaråd, Mervi Lintunen, byaombud Järvi-Suomen Kylät, Pia Prost Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi.

13.00 Skärgårdstinget avslutas

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i programmet.

Evenemanget är en del av seminarieserien Forum för skärgårdsforskning i samarbete med Skärgårdshavets Unesco Biosfärområde.


Jenni Haukio.

 

Evenemangets beskyddare är republikens
presidents maka Jenni Haukio

 


Praktisk information

– Seminariet pågår 4.12, kl. 12–ca 16.30 och 5.12, kl. 9–ca 13.
– Deltagandet i seminariet är avgiftsfritt, förmiddags- och eftermiddagskaffe ingår.
– Kvällsfesten med trerätters meny hålls på Kåren (Tavastgatan 22) 4.12, kl. 18.30. Avgift: 50 euro. Utöver detta betalas drycker själv.

– Var och en bokar och betalar resor och logi själv. Man väljer själv var man bor men en begränsad mängd rum finns förhandsreserverade enligt följande:
Hostel Bore, Slottsgatan 72
Hytt för 2 personer 76 €/hytt/natt (38 €/pers./natt)
Hytt för 1 person 47 €/hytt/natt
Bokningskod: Ö23
Sista bokningsdag inom kvoten: 4.11.2023
Kontakt: +358 40 843 6611 | hostel.bore@turku.fi | www.hostelbore.fi

***
Hotell Scandic Julia, Eriksgatan 4
Rum för 1 person/dygn 101,10 €
Rum för 2 personer/dygn 112 €
Bokningskod: BAAB031223
Sista bokningsdag inom kvoten: 4.11.2023.
Bokning via http://www.scandichotels.fi/?bookingcode=BAAB031223 eller tel. +358 2 336000 eller julia@scandichotels.com.

 

Bobarhetskonceptet är nära besläktat med FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030, men tar frågorna till en mycket lokal nivå. Att vara bobar (bobarhet/habitability/asuttavuus) betyder att det finns jobb, bostäder, skola, färjor, gemenskap, och så vidare – i korthet: det som förutsätts för att kunna vara ett hållbart samhälle, som kan ta hand om sina människor, sköta sin natur och vårda det omgivande havet eller vattenområdet.

En bobarhetsanalys är en viktig utgångspunkt för utvecklingsarbete. Genom bobarhetsanalysen kan man peka på det som behöver åtgärdas, men också det positiva som ön eller området borde lyfta fram mer. Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi driver på att sprida bobarhetskonceptet, bland annat genom Temanätverket Habitability, samt via kursverksamhet.

I Youtube-filmen här under sammanfattas på tre minuter vad bobarhet är:

Uppdaterad 27.11.2023