Skriv här det du söker efter!

Bobarhet – Habitability

Bobarhet – Habitability

Bobarhet är ett verktyg för att utveckla öar och mindre samhällen som är präglade av sin närvaro till vatten. Verktyget eller konceptet bobarhet kallas Habitability på engelska.

Temanätverket Habitability jobbar för att I) sporra till att med konceptet bobarhet som verktyg stärka skärgårdssamhällena och på sikt öka öarnas dragningskraft och II) sätta grunden för ett fungerande, landsomspännande nätverk på gräsrotsnivå.

Finlands skärgårdsting: Välmående människor – från insjö till utskär

Avslutningsseminariet för temanätverket Habitability – För livskraftiga och bobara skärgårds- och vattenområden hölls i Åbo 4–5 december 2023. Här kommer du till program och material.

Bobarhetskonceptet är nära besläktat med FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030, men tar frågorna till en mycket lokal nivå. Att vara bobar (bobarhet/habitability/asuttavuus) betyder att det finns jobb, bostäder, skola, färjor, gemenskap, och så vidare – i korthet: det som förutsätts för att kunna vara ett hållbart samhälle, som kan ta hand om sina människor, sköta sin natur och vårda det omgivande havet eller vattenområdet.

En bobarhetsanalys är en viktig utgångspunkt för utvecklingsarbete. Genom bobarhetsanalysen kan man peka på det som behöver åtgärdas, men också det positiva som ön eller området borde lyfta fram mer. Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi driver på att sprida bobarhetskonceptet, bland annat genom Temanätverket Habitability, samt via kursverksamhet.

I Youtube-filmen här under sammanfattas på tre minuter vad bobarhet är:

Uppdaterad 11.12.2023