Skriv här det du söker efter!

SALT – för hembygdskänsla och -identitet hos barn och unga i skärgården och på landsbygden

SALT – för hembygdskänsla och -identitet hos barn och unga i skärgården och på landsbygden

Temanätverket SALT (Skärgård och landsbygd i samverkan – Saaristo ja maaseutu yhteistyössä) har som syfte att främja barn och ungas hembygdsidentitet, välbefinnande och delaktighet i skärgården och på landsbygden. SALT utvecklar, i samarbete med kommuner, olika verksamhetsmodeller som främjar utvecklingen av en positiv hembygdskänsla hos barn och unga på landsbygden och i skärgården. SALT idkar forskning, skapar diskussion och för i sitt nätverk samman sakkunniga och aktörer inom olika branscher.

Kännedom om hembygdens kultur, traditioner och kunnande ökar barn och ungas välbefinnande och möjligheter att rota sig på sin hemort. En positiv hembygdskänsla i ung ålder ökar unga vuxnas framtida möjligheter att bo och leva i skärgården och på landsbygden. När kunskaper och färdigheter som är knutna till livet i skärgården och på landsbygden inkluderas i småbarnspedagogiken och skolornas verksamhet ökar medvetenheten om miljöns och klimatets tillstånd och om möjligheterna att bygga upp ett hållbarare samhälle.

lapsia nuotion äärellä
Foto: Tommi Taipale

 

I Åbolands skärgård har man redan under flera år erbjudit hembygdsfostran åt olika åldersgrupper med hjälp av pedagogiska verktyg och aktiviteter: den pedagogiska verksamheten inom Skärgårdshavets Unesco-biosfärområde och tillvalsämnet skärgårdskunskap i den grundläggande utbildningen på områdets skolor är bra exempel på det. Utifrån dessa och andra tidigare erfarenheter skapar SALT förutsättningar för samarbete och stöder verksamhetsmodeller som kan implementeras i skärgårds- och landsbygdsregioner på olika håll i Finland. Målet med projektet är att införa pedagogiska och samarbetsbaserade verksamhetsmodeller i minst fyra (finsk- och svenskspråkiga) skärgårds- och landsbygdskommuner på olika håll i landet. Syftet med SALT-nätverket är att stödja kommuner att hitta egna, fungerande verksamhetsmodeller.

Projektet finansieras av Landsbygdspolitiska rådet (MANE), Skärgårdsdelegationen (SANK) och Svenska kulturfonden. Projektperioden är 1.4.2022–30.6.2024 och projektledare är Tiina Saaresranta.

 

Ta kontakt:

Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi
E-post: skargard@abo.fi
Övriga kontaktuppgifter vid Skärgårdsinstitutet.

Uppdaterad 28.5.2024