Skriv här det du söker efter!

Pressinbjudan

Pressinbjudan

Välkommen på Finlands skärgårdsting

Finlands skärgårdsting – Välmående människor från insjö till utskär hålls i Åbo den 4–5 december 2023.

Drygt 140 personer är anmälda att delta i skärgårdstinget som pågår under två halvdagar i Arken, Åbo Akademi, samt på en kvällsfest på Kåren. Deltagarna kommer från landets alla skärgårdsområden, det vill säga längs hela kusten och Insjöfinland.

Skärgårdstinget arrangeras av två orsaker:

1) Det är ett avslutningsseminarium för temanätverket Habitability – För livskraftiga och bobara skärgårds- och vattenområden. Temanätverket har finansierats av Arbets- och näringsministeriet åren 2022–2023 och genomförts vid Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi.

2) Man firar grundandet av ett landsomfattande, tvåspråkigt skärgårdsnätverk på gräsrotsnivå. Skärgårdsnätverket är resultatet av ovan nämnda projekt.

Initiativet till att skapa ett nätverk för skärgårdsborna kommer från den statliga Skärgårdsdelegationen SANK.

Skärgårdstingets program har fokus på de fast bosatta i landets alla skärgårdsområden. Programmet inkluderar också både finländska och internationella föredragshållare och skärgårdsexperter. Bland annat diskuteras varför vi behöver en befolkad skärgård och vad som krävs för det, hur säkerheten i skärgården ser ut och tryggas och varför skärgården lockar.

Skärgårdstinget är i huvudsak tvåspråkigt svenska/finska (simultantolkning). Evenemangets beskyddare är republikens presidents maka Jenni Haukio.

Skärgårdstinget arrangeras av Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi och nätverksprojektet Habitability.

Mediernas representanter är välkomna att ta del av programmet. Skärgårdstinget hålls i Arken, Åbo Akademi, Fabriksgatan 2, Åbo.

 

Programmet:

Måndag 4.12.2023

13.00 Skärgårdstinget öppnas

Åbo Akademis hälsning, prorektor Marko Joas 
Varför ett skärgårdsnätverk? Aktörerna bakom projektet Habitability – För livskraftiga och bobara skärgårds- och vattenområden: Mikko Härkönen (Arbets- och näringsministeriet), Petteri Partanen (Egentliga Finlands förbund), Minna Boström (Leader: I samma båt – Samassa veneessä), Elina Auri (Skärgårdsdelegationen SANK), Sami Tantarimäki (Habitability-ledningsgruppen).
Skärgårdens röst: Bottenviken, Kvarken och Saimen. Anne-Maria Haapala Karlö, Mikaela Svanbäck Maxmo skärgård, Kukka-Maaria Kärki Sulkava.

14.15 Kaffepaus

15.00
Why do we need an inhabited archipelago? Laurie Brinklow, Assistant professor in Island Studies, University of Prince Edward Island & Godfrey Baldacchino, Professor in Sociology, University of Malta.
Skärgårdens röst: Päijänne och Finska viken. Anu Taipale Leader Päijänne, Bengt Kevin Kirkonmaa/Kotka, Barbro Lindström Simsalö/Sibbo, Gunilla Wasström Raseborg.
Varför skärgården? Pauli Aalto-Setälä, riksdagsledamot, vice ordf. i Skärgårdsdelegationen SANK.

17.00 Första seminariedagen avslutas

 

Kvällsfest med festtal av minister Christoffer Taxell.

 

Tisdag 5.12.2023

9.00 Dagen inleds

Skärgård och säkerhet. Strategichef Ari Evwaraye, Inrikesministeriets avdelning för strategisk ledning och utveckling.
Skärgårdens röst: Åland, Skärgårdshavet och övriga Finland. Agneta Wackström Företagsam Skärgård/Åland, Christer Friis Houtskär, Tiina Saaresranta Velkua, Virpi Reinikainen Puukonsaari/Hirvensalmi.
The concept of Habitability. Island experts Christian Pleijel & Ivan Matić.

10.30 Kaffepaus

11.10
Ja, man måste kunna bo också här! Linnéa Henriksson, universitetslektor i offentlig förvaltning, Åbo Akademi.
Skärgårdsnätverkets framtid. Paneldiskussion: Mikko Ollikainen, ordf. i SANK, Nina Söderlund, Finlands öar – Suomen saaret, Mervi Lintunen, byaombud Järvi-Suomen Kylät, Erika Englund, Pellinge byaråd, Pia Prost, Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi.

13.00 Skärgårdstinget avslutas.

 

Programmet och annan information finns på adressen www.abo.fi/bobarhet. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i programmet, eventuella ändringar uppdateras på den här adressen.

 

Bobarhet (habitability) betyder att det finns jobb, bostäder, skola, färjor, gemenskap, och så vidare – i korthet: det som förutsätts för att kunna vara ett hållbart samhälle, som kan ta hand om sina människor, sköta sin natur och vårda det omgivande havet eller vattenområdet.

En bobarhetsanalys är en viktig utgångspunkt för en ö eller ett ösamhälles utvecklingsarbete. Genom bobarhetsanalysen kan man peka på det som behöver åtgärdas, men också det positiva som ön eller området borde lyfta fram mer.

Idén till bobarhetskonceptet kommer från Kökar och Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi har fortsatt att utveckla verktyget och sprida kunskap om dess användningsmöjligheter.

 

Välkommen med på Finlands skärgårdsting!

För mera information, vänligen kontakta:
Pia Prost, projektledare för temanätverket Habitability, tel. 050 338 1710 eller e-post: pia.prost@abo.fi
Mia Henriksson, kommunikatör vid Skärgårdsinstitutet, tel. 050 401 3511 eller e-post: mia.henriksson@abo.fi.