Skriv här det du söker efter!

Forum för Skärgårdsforskning: Bobarhet på Pargas öar

Forum för Skärgårdsforskning: Bobarhet på Pargas öar

Vårens Forum för Skärgårdsforskning har temat Bobarhet på Pargas öar. Forumet arrangeras i Skärgårdscentrum Korpoström och är öppet för alla intresserade av skärgårdsfrågor och bobarhet. Inträdet är fritt.

Tid: Fredag 24.5.2024 kl. 9–ca 14.15.

Plats: Skärgårdscentrum Korpoström.

Anmälan: via länken https://forms.gle/KK74LrMJUcQ8cNuU8.

Program

9.00 Kaffe och mingel

10.00

Välkomstord av Cecilia Lundberg, Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi och Katja Bonnevier, Skärgårdshavets Unesco biosfärområde.

Projektet ”En studie i bobarhet på Pargas öar” – vad handlar det om? Katja Bonnevier

Varför en bobarhetsanalys? konceptets upphovsman Christian Pleijel, Kökar och Pia Prost, Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi.

Medborgardeltagande som stärker demokratin? akademiforskare Marina Lindell, institutet för samhällsforskning (Samforsk) vid Åbo Akademi.

”Om vi inte ser vår ö, ser ingen annan oss heller”. Presentation av pro gradu-avhandling om bobarhetskonceptet Lina Wilson, magisterprogrammet i miljöförändringar och global hållbarhet vid Helsingfors universitet.

12.00 Lunch

Efter lunch:

Lärdomar om Pellinges bobarhetsanalys Erika Englund, Pellinge byaråd.

Hur ser unga på skärgårdens bobarhet? Hanna Nyström, lärare och Korpobo.

Diskussion.

Ca kl. 14 Slutord.

Möjlighet att se utställningen om Skärgårdshavets Unesco biosfärområde och prova på ”Bygg ett biosfärområde”.

 

Arrangörer för Forum för skärgårdsforskning är Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi och Skärgårdshavets Unesco biosfärområde.

 

Logo med texten ÅA, Skärgårdsinstitutet.