Kirjoita tähän hakemasi!

Habitability-verkosto

Habitability-verkosto

Työ- ja elinkeinoministeriö on Varsinais-Suomen liiton kautta myöntänyt Åbo Akademin Saaristoinstituutille (Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi) rahoitusta Habitability-verkostoa varten vuosiksi 2022–23. Hankeen nimi on Habitability – Elinvoimaisesti ja kestävästi asutut saaristo- ja vesistöalueet.

Yhteistyökumppaneina hankkeessa on 12 Leader-ryhmää, joilla on saaristoalueita, sekä Suomen saaret ry. Teemme yhteistyötä myös Suomen kansallisen Saaristoasiain neuvottelukunnan kanssa.

Habitability-verkoston toiminnalla ja saariston asuttavuuden tarkastelulla on kaksi yhtä tärkeää tavoitetta:

  • vahvistaa saaristoyhteisöjen elämänlaatua ja elinvoimaisuutta, ja tämän myötä houkuttelevuutta asuinpaikkana.
  • saada aikaan toimivan, maanlaajuisen ruohonjuuritason saaristoyhteisöjen verkoston.

Verkosto on kaksikielinen ja toimii myös sillanrakentajana erikielisten saaristoalueiden välillä. Saaristoinstituutti tulee verkoston puitteessa järjestämään työpajoja, koulutuksia ja tapaamisia liittyen asuttavuusanalyysin osa-alueisiin.

Lisätietoa verkoston toiminnasta.

Yhteystiedot

Projektivastaava
Pia Prost
pia.prost@abo.fi | +358 50 338 1710.

Koordinointi
Cecilia Lundberg
cecilia.lundberg@abo.fi | +358 2 215 4950

Yhteistyökumppanit, ohjausryhmä ja lisää yhteystietoja.


En smaling av samarbetsparternas logon.

Päivitetty 27.4.2022