Skriv här det du söker efter!

Verksamhet inom temanätverket Habitabilily

Verksamhet inom temanätverket Habitabilily

Inom temanätverket Habitability arrangeras utbildningar, workshoppar och möten kring bobarhet.

Det blir åtta workshoppar utgående från de olika delområdena inom bobarhetsanalysen. Av dessa arrangeras fyra som fysiska träffar i de deltagande skärgårdsområdena. De olika Leadergrupperna och föreningen Finlands Öar utser deltagarna till de fysiska träffarna, medan de digitala utbildningsdagarna är gratis och öppna för alla intresserade.

Program

Workshop 1: Temanätverket Habitability, bakgrund och bobarhetsanalys. Utbildningsdagen hölls på distans, tisdag 1.2.2022, kl. 13–16. Workshoppens inspelningar och material.

Workshop 2: Tema: Platsens identitet. Genomfördes som en fysisk träff på Karlö (Hailuoto), 4–6.4.2022. Workshoppens material.

Habitability-morgonkaffe: tisdag 24.5 2022, kl. 8.30–9.30. En träff över Zoom där vi utbyter aktualiteter.

Habitability-morgonkaffe: torsdag 1.9.2022, kl. 8.30–9.00. En träff över Zoom där vi utbyter aktualiteter.

Habitability-projektet besökte Puumala, Enonkoski, Asikkala och Sulkava 19–21.9.2022. På infokvällar öppna för allmänheten diskuterades bobarhetskonceptet och grundande av nätverket. Infokvällens presentation (pdf).

Workshop 3: Tema: Ekosystem, stormar och klimatförändring. Genomfördes på distans tisdag 4.10.2022, kl. 13–15.30. Workshoppens inspelningar och material.

Diskussionskväll på Pellinge. Måndag 14.11.2022, kl.18.30-20. Presentation av bobarhetskoceptet och Habitability-projektet. Pellinge kursgård. Öppet för allmänheten. Inbjudan (pdf). Hör Yle Östnylands intervju med yrkesfiskaren Marie Kellgren från Pellinge som deltog i kvällen.

Workshop 4: Tema: Färskvatten. Genomfördes som fysisk träff i Pellinge, Borgå, 14–16.11.2022. Workshoppens material.

Habitability-morgonkaffe: tisdag 10.1.2023, kl. 8.30–9.00. En träff över Zoom där vi utbyter aktualiteter.

Workshop 5: Tema Energi & att organisera ett skärgårdsnätverk. Genomfördes på distans torsdag 2 februari 2023. Workshoppens material.

Diskussionskväll i Vasa. Onsdag 15.2.2023, kl. 18–19.30. Presentation av bobarhetskoceptet och Habitability-projektet. Öppet för allmänheten! Plats: Restaurang Hejm, Blå vägen 1B, Vasa. Inbjudan (pdf).

Workshop 6: Tema: Lokal ekonomi. Genomfördes som en fysisk träff på Utö i Åboland 13–15 april 2023. Workshoppens material.

Diskussionskväll om bobarhetskonceptet i Rimito. Torsdag 4.5.2023, kl. 18.00–20. Presentation av bobarhetskonceptet och Habitability-projektet. Öppet för allmänheten! Plats: Rymättylän VPK, Maskulaisentie 2, Rimito. Arrangörer: Leader Varsin Hyvä, Egentliga Finlands byar och Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi.

Workshop 7: Tema: Offentlig service. Genomfördes som fysisk träff i Oravi den 10–12 september 2023. Workshoppens material.

Workshop 8: Finlands Skärgårdsting – Välmående människor från insjö till utskär. Avslutningsseminarium 4–5.12.2023 i Åbo. Workshoppens material.

Innehåll

Under nätverksträffarna får deltagarna information och handledning kring bobarhetskonceptet, men vi får även möjlighet att samverka och utbyta goda erfarenheter, höra det nyaste kring ö- och skärgårdsforskning och möta öbor runtom i Finland.

Vi får också en inblick i hur olika nationella nätverk i Europa är uppbyggda, eftersom representanter för dem deltar i varje nätverksträff.

Utöver de åtta stora workshopparna ordnas under år 2022 mindre lokala möten i de olika Leaderområdena. Här ligger fokus på nätverksbyggande, trots att bobarhetskonceptet även då gås igenom.

Om deltagandet

Fyra av workshoparna ordnas som fysiska träffar. Här kommer temanätverket att stå för kostnaderna för tre deltagare per område. Vilka som deltar bestämmer varje Leadergrupp. Leadergruppernas kontaktpersoner finns längst ner på denna sida.

Det är att föredra att olika människor deltar i de olika workshopparna – dels för att bredda nätverket, dels för att olika människor säkert kan ha mer nytta av olika  ämnesområden än andra. Deltagare från öar/vattenområden som arbetar med sina egnas bobarhetsanalyser bör förstås gärna ha företräde. Om det finns plats kan vissa deltagare även delta på egen bekostnad.

Till workshopparna som arrangeras på distans är alla välkomna, här finns inga begränsningar! Deltagande i distansworkshopparna är gratis.

Har du frågor?

Programmet arrangeras av Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi inom ramen för projektet Temanätverket Habitability. Är någonting oklart, tveka inte att höra av dig till:

Cecilia Lundberg, koordinering, cecilia.lundberg@abo.fi, +358 2 2154950.
Pia Prost, projektansvarig, pia.prost@abo.fi, +358 50 3381710.

Du kan också diskutera och dela åsikter och material i Habitability-bloggen.

Uppdaterad 8.12.2023