Skriv här det du söker efter!

Verksamhet inom temanätverket Habitabilily

Verksamhet inom temanätverket Habitabilily

Inom temanätverket Habitability arrangeras utbildningar, workshoppar och möten kring bobarhet.

Det blir åtta workshoppar utgående från de olika delområdena inom bobarhetsanalysen. Av dessa arrangeras fyra som fysiska träffar i de deltagande skärgårdsområdena. De olika Leadergrupperna och föreningen Finlands Öar utser deltagarna till de fysiska träffarna, medan de digitala utbildningsdagarna är gratis och öppna för alla intresserade.

Program

Workshop 1: Temanätverket Habitability, bakgrund och bobarhetsanalys. Utbildningsdagen hölls på distans, tisdag 1.2.2022, kl. 13–16. Workshoppens inspelningar och material.

Workshop 2: Tema: Platsens identitet. Genomfördes som en fysisk träff på Karlö (Hailuoto), tisdag 5.4.2022. Workshoppens material.

Habitability-morgonkaffe: Tisdagen den 24 maj 2022, kl. 8.30–9.30. En träff över Zoom där vi utbyter aktualiteter.

Habitability-morgonkaffe: torsdag 1.9.2022, kl. 8.30–9.00. En träff över Zoom där vi utbyter aktualiteter.

Habitability-projektet besöker Puumala, Enonkoski, Asikkala och Sulkava 19–21.9.2022. På infokvällar öppna för allmänheten diskuteras bobarhetskonceptet och grundande av nätverket. Infokvällens presentation (pdf).

På kommande

Workshop 3 tisdag 4.10.2022, kl. 13–15.30: Genomförs på distans. Tema: Ekosystem, stormar och klimatförändring.

Anmäl dig gärna på förhand här.

Workshoppen hålls via denna Zoom-länk. (Meeting ID: 656 1103 6944 Passcode: 142228)

Program under workshop 3:

13.00
Välkommen!

Bobarhetsanalysens delområde 2: Ekosystem. Vad innebär det?

Hanna Jalkanen, lektor, biolog, Yrkesinstitutet Livia: Naturinventeringar, forskning och medborgarforskning

Paus

14.00
Elina Auri, ledande sakkunnig och generalsekreterare, Skärgårdsdelegationen: Hur fungerar SANK?

Tuuli Rantala, Inishbofin Development Company: Stormar och hur de påverkar vardagen på öar.

Diskussion: Hur påverkas vardagen på min ö av stormar?

Projektledare RoseMarie Hellén: Det åländska Leader-projektet.

15.00
Ivan Matić, Island Movement, Croatia

Erika Englund, Välkommen till Pellinge! Tervetuloa Pellinkiin!

 

Workshop 4 den 14–16 november 2022: Genomförs som fysisk träff i Östnyland, Pellinge, Borgå. Tema: Färskvatten.

Workshop 5 i februari 2023. Genomförs på distans. Tema: Lokal ekonomi.

Workshop 6 i april 2023. Genomförs om möjligt som en fysisk träff. Tema: Energi.

Workshop 7 i september 2023. Tema: Offentlig service.

Workshop 8 i november 2023. Tema: Välmående människor.

Innehåll

Under nätverksträffarna får deltagarna information och handledning kring bobarhetskonceptet, men vi får även möjlighet att samverka och utbyta goda erfarenheter, höra det nyaste kring ö- och skärgårdsforskning och möta öbor runtom i Finland.

Vi får också en inblick i hur olika nationella nätverk i Europa är uppbyggda, eftersom representanter för dem deltar i varje nätverksträff.

Utöver de åtta stora workshopparna ordnas under år 2022 mindre lokala möten i de olika Leaderområdena. Här ligger fokus på nätverksbyggande, trots att bobarhetskonceptet även då gås igenom.

Om deltagandet

Fyra av workshoparna ordnas som fysiska träffar. Här kommer temanätverket att stå för kostnaderna för tre deltagare per område. Vilka som deltar bestämmer varje Leadergrupp. Leadergruppernas kontaktpersoner finns längst ner på denna sida.

Det är att föredra att olika människor deltar i de olika workshopparna – dels för att bredda nätverket, dels för att olika människor säkert kan ha mer nytta av olika  ämnesområden än andra. Deltagare från öar/vattenområden som arbetar med sina egnas bobarhetsanalyser bör förstås gärna ha företräde. Om det finns plats kan vissa deltagare även delta på egen bekostnad.

Till workshopparna som arrangeras på distans är alla välkomna, här finns inga begränsningar! Deltagande i distansworkshopparna är gratis.

Har du frågor?

Programmet arrangeras av Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi inom ramen för projektet Temanätverket Habitability. Är någonting oklart, tveka inte att höra av dig till:

Cecilia Lundberg, koordinering, cecilia.lundberg@abo.fi, +358 2 2154950.
Pia Prost, projektansvarig, pia.prost@abo.fi, +358 50 3381710.

Du kan också diskutera och dela åsikter och material i Habitability-bloggen.

Uppdaterad 27.9.2022