Skriv här det du söker efter!

Verksamhet inom temanätverket Habitabilily

Verksamhet inom temanätverket Habitabilily

Inom temanätverket Habitability arrangeras utbildningar, workshoppar och möten kring bobarhet.

Det blir åtta workshoppar utgående från de olika delområdena inom bobarhetsanalysen. Av dessa arrangeras fyra som fysiska träffar i de deltagande skärgårdsområdena. De olika Leadergrupperna och föreningen Finlands Öar utser deltagarna till de fysiska träffarna, medan de digitala utbildningsdagarna är gratis och öppna för alla intresserade.

Program

Tisdag 1.2.2022, kl. 13–16: Workshop 1 – Temanätverket Habitability, bakgrund och bobarhetsanalys. Utbildningsdagen hålls på distans via Zoom, den är gratis och öppen för precis vem som helst som är intresserad av temat.

Anmäl dig här: https://survey.abo.fi/lomakkeet/14120/lomake.html.

Ohjelma | Program 1.2.2022

Klo 13.00

  • Tervetuloa ja intro | Välkommen och intro
  • Terveiset | Hälsningar:
    Hanna-Marie Kuhmonen (Työ- ja elinkeinoministeriö | Arbets- och näringsministeriet)
    Elina Auri (Saaristoasiain neuvottelukunta | Skärgårdsdelegationen)
  • Mitä tiedämme Suomen saaristosta ja järvistä? | Vad vet vi om Finlands skärgård och sjöar?
  • Lyhyt tauko | Kort paus

Noin klo 14:

  • Habitability / Asuttavuus lyhyesti | Kort om Habitability / Bobarhet
  • Mikä on asuttavuusanalyysi? | Vad är en bobarhetsanalys?
  • Citizen science, Nina Tynkkynen, professor i miljöstyrning och policy | Ympäristöpolitiikan professori, Åbo Akademi.
  • Lyhyt tauko | Kort paus

Noin klo 15.15:

  • Habitability-hankkeen esittely | Presentation av Habitability-projektet
  • Lise Thillemann Sørensen: Sammenslutningen af Danske Småøer (englanniksi | på engelska)
  • Loppusanat | Avslutande ord

Tervetuloa mukaan!

 

Program under planering

Workshop 2: Tisdag 5 april 2022. Genomförs om möjligt som en fysisk träff på Karlö (Hailuoto). Tema: Place identity. 

Workshop 3 i september 2022. Genomförs om möjligt som en fysisk träff. Tema: Ecosystem.

Workshop 4 i november 2022. Genomförs på distans. Tema: Freshwater.

Workshop 5 i februari 2023. Genomförs på distans. Tema: Local economy.

Workshop 6 i april 2023. Genomförs om möjligt som en fysisk träff. Tema: Energy.

Workshop 7 i september 2023. Tema: Municipal services.

Workshop 8 i november 2023. Tema: Prosperous people.

Innehåll

Under nätverksträffarna får deltagarna information och handledning kring bobarhetskonceptet, men vi får även möjlighet att samverka och utbyta goda erfarenheter, höra det nyaste kring ö- och skärgårdsforskning och möta öbor runtom i Finland.

Vi får också en inblick i hur olika nationella nätverk i Europa är uppbyggda, eftersom representanter för dem deltar i varje nätverksträff.

Utöver de åtta stora workshopparna ordnas under år 2022 mindre lokala möten i de olika Leaderområdena. Här ligger fokus på nätverksbyggande, trots att bobarhetskonceptet även då gås igenom.

Om deltagandet

Fyra av workshoparna ordnas som fysiska träffar. Här kommer temanätverket att stå för kostnaderna för tre deltagare per område. Vilka som deltar bestämmer varje Leadergrupp.

Det är att föredra att olika människor deltar i de olika workshopparna – dels för att bredda nätverket, dels för att olika människor säkert kan ha mer nytta av olika  ämnesområden än andra. Deltagare från öar/vattenområden som arbetar med sina egnas bobarhetsanalyser bör förstås gärna ha företräde. Om det finns plats kan vissa deltagare även delta på egen bekostnad.

Till workshopparna som arrangeras på distans är alla välkomna, här finns inga begränsningar! Deltagande i distansworkshopparna är gratis.

Har du frågor?

Programmet arrangeras av Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi inom ramen för projektet Temanätverket Habitability. Är någonting oklart, tveka inte att höra av dig till:

Cecilia Lundberg, koordinering, cecilia.lundberg@abo.fi, +358 2 2154950.
Pia Prost, projektansvarig, pia.prost@abo.fi, +358 50 3381710.

Uppdaterad 26.1.2022