Skriv här det du söker efter!

Samarbetsparter och styrgrupp

Samarbetsparter och styrgrupp

Temanätverket Habitability leds vid Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi.

Följande tolv Leader-grupper deltar:

Leader-grupp Skärgårdskommun/Kommun med skärgårdsdel
Aktion Österbotten Malax, Korsholm, Närpes, Vörå, Larsmo
I samma båt Gustavs, Pargas, Kimitoön
Nouseva rannikkoseutu Karlö
Piällysmies Heinävesi, Enonkoski, Nyslott
Pomoväst Ingå, Kyrkslätt, Raseborg, Hangö
Päijänne Leader Asikkala
Rajupusu Sulkava
Sepra Pyttis, Kotka, Fredrikshamn, Virolahti och Miehikkälä.
SILMU Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Mäntsälä, Borgnäs, Borgå, Pukkila och Sibbo
Varsin hyvä Masku, Nådendal, Tövsala, Åbo
Veejjakaja Hirvensalmi, Mikkeli, Puumala
Ykkösakseli Salo

– Rajupusu Leader och Piällysmies gick samman i början av år 2023 till SavonLuotsi Leader ry.

Leader-grupperna representerar Finlands alla åtta skärgårdskommuner och 23 av Finlands 40 kommuner med skärgårdsdel.

Leader-grupperna på kartan.

 

Samarbetsparter

Temanätverkets samarbetsparter är:

Skärgårdsdelegationen (SANK)

Föreningen Finlands öar r.f. – Suomen saaret ry.

Ålands sex skärgårdskommuner genom föreningen Företagsam skärgård r.f., samt Nordiska Skärgårdssamarbetet.

 

Styrgruppen för temanätverket

Hanna-Mari Kuhmonen, Arbets- och näringsministeriet (TEM)
Sami Tantarinmäki, Skärgårdsdelegationen (SANK) och Landsbygdspolitiska rådet (MANE)
Sami Heinonen, Egentliga Finlands förbund
Nina Söderlund, Finlands Öar r.f. – Suomen Saaret ry.
Siv Sandberg, kommunforskare, Åbo Akademi
Mathias Bergman, Houtskär, bobarhetsfacilitator
Sini Yläsaari, Piällysmies ry | suppleant Anne Vanttinen, Rajupusu
Minna Boström, I samma båt | suppleant Mathias Högbacka, Aktion Österbotten
Gunilla Wasström, Pomoväst | suppleant Maarit Teuri, Leader Ykkösakseli

 

Personal inom temanätverket

Cecilia Lundberg, koordinering. Kontakt: cecilia.lundberg@abo.fi | +358 46 920 2007.
Pia Prost, projektansvarig. Kontakt: pia.prost@abo.fi | +358 50 338 1710.
Christian Pleijel, expertis om habitabilitykonceptet. Kontakt: christian@pleijel.ax.
Annina Kainu, föreläsare. Kontakt: annina.kainu@abo.fi | +358 50 469 8219.
Mia Henriksson, kommunikatör. Kontakt: mia.henriksson@abo.fi | +358 50401 3511.

 

Leader-gruppernas kontaktpersoner

Aktion Österbotten: mathias.hogbacka@aktion.fi
I samma båt: minna.bostrom@sameboat.fi
Nouseva rannikkoseutu: riikka.hautala@nousevarannikkoseutu.fi
Piällysmies: teppo.leppanen@savonlinna.fi
Pomoväst: gunilla.wasstrom@pomovast.fi
Päijänne Leader: anu.taipale@paijanne-leader.fi
Rajapusu: anne.vanttinen@rajupusuleader.fi
Sepra: marja.sorvo@sepra.fi
SILMU: tiina.kurki@silmu.info
Varsin hyvä: pia.poikonen@varsinhyva.fi
Veejjakaja: anssi.gynther@veejjakaja.fi
Ykkösakseli: maarit.teuri@ykkosakseli.fi


En smaling av samarbetsparternas logon.

Uppdaterad 13.9.2023